Festivalová porota pro 17. ročník ČTP:

Zahraniční členové poroty:

Alan Twitchell (CH) – umělecký ředitel Theater ROXY
Paul Gordon (USA) – umělecký ředitel a spoluzakladatel Emerson City Dance Ensemble
Laura Stašane (LV) – kurátorka New Theatre Institute of Latvia Programme
Daniel Favier (FR) – ředitel CDC-Biennale nationale de danse du Val de Marne

Čeští členové poroty:

Markéta Perroud – tanečnice a členka umělecké rady festivalu TANEC PRAHA
Nina Vangeli – senior editorka Taneční zóny
Kristina Durczaková – editorka portálu Taneční aktuality
Jana Návratová – šéfredaktorka Taneční zóny
Ivanka Kubicová – vedoucí katedry tance na HAMU
Michal Záhora – ředitel konzervatoře Duncan centre
Yvona Kreuzmannová – předsedkyně Tanec Praha o.s.

 

Festivalová porota

Festivalová porota:

Zahraniční členové poroty:

Anita van Dolen (NL) - Stadsschouwburg Amsterdam
Maja Hriešik (SK) - režisérka a dramaturgyně
Bettina Masuch (DE) - tanzhaus nrw
Anita Mathieu (FR) - Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis
Benjamin Perchet (FR) - Dublin Dance Festival 

Divácká porota:

Markéta Stránská, Eva Orcígrová, Helena Kommová, Tamara Ďuračková, Miroslava Kobrtková, Marcel Gabriel, Ramon Hofman

  

Dramaturgická rada

Předvýběr děl, která po pečlivém zhodnocení postoupí na platformu a stanou se reprezentativním vzorkem českého tance, provádí domácí dramaturgická porota. Ta sleduje veškeré nové produkce v průběhu roku a avizuje výjimečně zdařilá díla. 

Dramaturgická porota pro 23. ročník festivalu zasedala v tomto složení:

 • Petra Hauerová – choreografka, tanečnice a taneční pedagožka
 • Yvona Kreuzmannová – zakladatelka a ředitelka Tance Praha, 1 společný hlas s Markétou Perroud
 • Martin Macháček – editor internetové Taneční zóny
 • Markéta Perroud – spoluředitelka festivalu TANEC PRAHA, 1 společný hlas s Yvonou Kreuzmannovou
 • Nina Vangeli – taneční publicistka
 • Jan Žůrek - ředitel DW7, o.p.s. 

 

Divácká porota

V rámci evropského projektu aktivního diváctví Be SpectACTive! byla ročníkem 2016 ustavena Divácká porota, která ze všech přihlášených děl doporčuje tři k uvedení na ČESKÉ TANEČNÍ PLATFORMĚ. Pokud se výběr Divácké poroty liší od výběru Dramaturgické rady, jsou tato díla uvedena zvlášť.

Porotci z řad diváků se seznamují s přihlášenými díly a účastní se pravidelných setkání s vybranými členy odborné dramaturgické poroty v divadle PONEC.

Více informací zde.

Projekt Divácké poroty je součástí projektu Be SpectACTive! podpořeného programu Kreativní Evropy Evropské unie na roky 2014-2018.

 Be SpectACTive!Kreativní evropa

Divácká porota ČTP 2018

Váš názor nás maximálně zajímá!

Divácká porota ČTP

V rámci evropského projektu aktivního diváctví Be SpectACTive! je od roku 2016 ustavena Divácká porota, složená z laické veřejnosti, která ze všech přihlášených děl doporučí tři k uvedení na ČESKÉ TANEČNÍ PLATFORMĚ. Bude-li se výběr Divácké poroty lišit od výběru Dramaturgické rady, budou i tak tato díla uvedena.

Porotci z řad diváků se seznámí s přihlášenými díly a zúčastní se setkání s vybranými členy odborné Dramaturgické rady v divadle PONEC.

Na co se můžete těšit jako člen Divácké poroty?

-          Diskuse s organizátory festivalu, dramaturgy, umělci, novináři
-          Účast na otevřených zkouškách
-          Debaty ke zhlédnutým představením

Kromě možnosti ovlivnit program ČTP a vhledu do práce Dramaturgické rady získají členové Divácké poroty i další lákavé výhody:

 • Nepřenosnou 50% slevu na všechna představení přihlášená na ČTP 2018
 • Členství v Klubu diváků divadla PONEC
 • Účast na diskusních setkáních se členy Dramaturgické rady  výběru na ČTP 2018
 • 1 nepřenosnou vstupenku na vybraná 3 představení v rámci ČTP 2018
 • min. 1 nepřenosnou vstupenku na představení po diskusních setkáních v divadle PONEC

Co očekáváme:

 • Aktivní účast na představeních a diskusích
 • Zájem zhlédnout videa děl, která nelze vidět živě, a hlasovat o TOP3

Termíny setkání divácké poroty:
1. setkání - 11. 10. v 18:00

2. setkání - 3. 11.
3. setkání - 18. 11. 
4. setkání - 14. 12.
*přesné místo a čas bude upřesněno

Více informací a kontakt: Michaela Příkopová - michaela.prikopova@tanecpraha.eu

Be SpectACTive!

 

Základní kritéria výběru

Česká taneční platforma je jednou z vrcholných událostí tanečního života pro naše diváky; úsilím poroty je odeznít ve skladbě programu současný stav taneční a pohybové scény v dané chvíli u nás. Platforma je tím zrcadlem k zamyšlení pro komunitu našich tanečních profesionálů.

Česká taneční platforma je také zásadní každoroční příležitostí pro předvedení aktuální kondice našeho současného tance směrodatným zahraničním profesionálům.

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA, která sleduje Dramaturgická porota České taneční platformy při tvorbě programu:

V obecné rovině usiluje porota o demonstraci vysoké kvality a diverzity děl současného tanečního a pohybového divadla, která vznikla za uplynulý rok v České republice. Díly vznikajícími v České republice jsou míněna díla českých umělců, která byla vytvořena v domácích podmínkách nebo na zahraničních stážích či rezidencích, jakož i díla umělců zahraničních, pobývajících v České republice a zde tvořících. Díla mohou být vzniklá za podpory našich kulturních institucí a dalšího sponzoringu nebo bez nich, a rovněž sem patří díla vzniklá v mezinárodní koprodukci.

Taneční a pohybové divadlo chápeme v širokém moderním liberálním pojetí, kde mají místo jak čistě taneční formy, tak příčné žánry (cross-over); obecně veškeré formy, které pracují s pohybem a tělesností jako hlavní složkou uměleckého výrazu s extenzí až na pokraj tzv. performancí a nového cirkusu. Vzhledem k tomu, že národní platformy jsou běžně sledovány zahraničními hosty, je porota nucena přihlížet k mezinárodnímu kontextu a předjímat případný zájem zahraničních návštěvníků - profesionálů. Proto je jedním kritériem i ohled na to, jak mohou vybraná díla případně rezonovat v zahraničí.

Kvalitou díla se rozumí silný názor či postoj tvůrců, pokud jde o téma díla, individuální, nezaměnitelný výraz a originalita tanečního jazyka. Porota rovněž sleduje, zda a jak dílo reaguje na soudobý estetický kontext. Chápeme choreografa ve shodě s aktuálním cítěním tanečního divadla jako Autora díla (tedy nikoli jen tvůrce pohybové linie.)

Porota České taneční platformy vyhledává a upozorňuje na tvůrce - autory se silným osobním uměleckým rukopisem, tvůrce s odvahou překročit ustálené konvence, ba provokativní a extrémní, stojí-li za jejich tvorbou neodbytná inspirace a relevantní message.

K této kvalitě ovšem neodmyslitelně patří profesionální úroveň tanečního/pohybového provedení – které však není cílem samo o sobě, ale vždy bude posuzováno v rámci umělecké message (viz výše). Profesionální úroveň vyžadujeme i od ostatních složek scénického provedení.

- Porota sleduje a posuzuje úroveň kompozičního myšlení, preferuje díla vysoce strukturovaná před „řídkými“.

- Porota hodnotí divadelní cítění choreografa, jeho schopnost využít všech vlastností divadelní scény – specifik prostoru, světelného designu, hudby a zvuku, scénografie, kostýmů.

- Bere v úvahu i vhodný či nevhodný výběr tanečníků (v mezích reálných možností tvůrce) a práci choreografa s tanečníky. U tanečníků (případně performerů) nás zajímá jak jejich taneční, eventuálně obecně jevištní profesionalita, tak jejich scénická prezence. Stav a skladba děl tanečního a pohybového divadla je v jednotlivých ročnících proměnlivou hodnotou; proměnlivá je proto nutně i hierarchie jednotlivých výše vyjmenovaných požadovaných a sledovaných kvalit.

Vystihnout citlivě změny v estetickém, obsahovém, případně společenském paradigmatu, které není možno jednou provždy definovat, je expertním úkolem poroty, která za adekvátní posuny v přístupu bere na sebe plnou zodpovědnost.

Uzná-li to porota v daném roce za vhodné, zavádí zvláštní kategorii „mladé krve“, aby tak povzbudila začínající talenty, popř. jiné (tvorba pro děti apod.). Porota přihlíží k dodržování pravidel ze strany souborů (pokud jde o termíny přihlášení a uvedení přihlašovaných děl), nicméně podle svého uvážení také sama iniciativně oslovuje soubory a vyzývá k účasti, pokládá-li to za smysluplné a užitečné.

Porota má proměnlivý, ale vždy lichý počet členů. Součástí poroty jsou zástupci Tance Praha, kteří také nesou největší odpovědnost za úspěšný průběh a výsledky celého procesu. Disponují jedním hlasem.

2015

Dramaturgická porota pro 21. ročník ČTP:

Petra Hauerová – choreografka, tanečnice a taneční pedagožka
Yvona Kreuzmannová – předsedkyně Tanec Praha, 1 společný hlas s Markétou Perroud
Martin Macháček – šéfredaktor internetové Taneční zóny
Markéta Perroud – spoluředitelka festivalu TANEC PRAHA, 1 společný hlas s Yvonou Kreuzmannovou
Pavel Štorek – ředitel festivalu 4 + 4 dny v pohybu
Nina Vangeli – taneční publicistka

Členové festivalové poroty:

Zahraniční členové poroty:

Birgit Berndt (SWE) – umělecká ředitelka pro oblast tance NorrlandsOperan Umeå
Suzy Blok (NL) – umělecká ředitelka holandského produkčního domu Dansmakers
Roberto Casarotto (IT) – ředitel tanečních projektů Centra per la Scena Contemporanea di Bassano del Grappa (CSC) a Festivalu Operaestate Veneto
Bush Hartshorn (DK) – Nezávislý producent / kurátor, mentor a dramaturg zaměřující se na práci s mladými umělci
John Ashford (UK) – Ředitel mezinárodní sítě Aerowaves
Katja Somrak (SLV) – zástupkyně ředitele a členka umělecké rady Tanečního divadla Ljubljana (Plesni Teatr Ljubljana)

Čeští členové poroty:

Petra Hauerová – choreografka, tanečnice a taneční pedagožka
Yvona Kreuzmannová – předsedkyně Tanec Praha
Ewan McLaren – programový ředitel divadla Alfred ve dvoře
Markéta Perroud – spoluředitelka festivalu TANEC PRAHA
Nina Vangeli – taneční publicistka

Porota Ceny za světelný design:

Katarzyna Łuszczyk (PL) – předsedkyně poroty
Ján Ptačin (SK)
Patrik Sedlák (CZ/SK)

 

2014

Dramaturgická porota pro 20. ročník ČTP:

Petra Hauerová – choreografka, tanečnice a taneční pedagožka, zástupkyně ředitelky konzervatoře Duncan centre
Marie Kinski – ředitelka a zakladatelka SE.S.TA – Setkávání současného tance
Yvona Kreuzmannová – předsedkyně Tance Praha
Ivanka Kubicová – choreografka a pedagožka
Jana Návratová – taneční publicistka
Markéta Perroud – spoluředitelka festivalu TANEC PRAHA
Nina Vangeli – taneční publicistka

Festivalová porota:

Zahraniční členové poroty:

Suzy Block (NL/ARG) – ředitelka Dansmakers Amsterdam
Morag Deyes (UK) – umělecká ředitelka Dance Base Edinburgh
Edvin Liverić (HR) – herec, režisér, tanečník a producent
Carmen Mehnert (DE) – programová ředitelka drážďanského Hellerau pro oblast Performing Arts
Jarmo Juha Pentilla (FR) – umělecký poradce pro taneční dramaturgii Theatre National de Chaillot v Paříži

Čeští členové poroty:

Petra Hauerová – choreografka, tanečnice a taneční pedagožka, zástupkyně ředitelky konzervatoře Duncan centre
Yvona Kreuzmannová – předsedkyně Tance Praha
Ivanka Kubicová – choreografka a pedagožka
Jana Návratová – taneční publicistka
Markéta Perroud – spoluředitelka festivalu TANEC PRAHA
Nina Vangeli – taneční publicistka

 

2013

Dramaturgická porota pro 19. ročník ČTP:

Petra Hauerová – choreografka, tanečnice a taneční pedagožka
Yvona Kreuzmannová – předsedkyně Tanec Praha o. s., 1 společný hlas s Markétou Perroud
Ivanka Kubicová – profesorka na katedře tance AMU
Jana Návratová – šéfredaktorka časopisu Taneční zóna
Markéta Perroud – spoluředitelka festivalu TANEC PRAHA, 1 společný hlas s Yvonou Kreuzmannovou
Petr Tyc – choreograf
Nina Vangeli – taneční publicistka

Členové festivalové poroty:

Zahraniční členové poroty:

Suzy Blok (NL/ARG) – umělecká ředitelka produkčního domu Dansmakers Amsterdam
Patrick Bonté (BEL) – dramaturg a ředitel Brigittines – Uměleckého centra pro tanec, divadlo, hudbu, performing arts v Bruselu (Centre d’Art contemporain du Mouvement de la Ville de Bruxelles) 
Catherine Dunoyer de Segonzac (FR) – zakladatelka a dlouholetá ředitelka Danse à Lille/CDC
Kajo Nelles (DE) taneční producent, ředitel Mezinárodního veletrhu Tanzmesse Düsseldorf
Pirjetta Mulari (FIN) – projektová manažerka mezinárodních vztahů v Dance Info Finland, Helsinky 

Čeští členové poroty:

Petra Hauerová – choreografka, tanečnice, taneční pedagožka
Yvona Kreuzmannová – předsedkyně sdružení Tanec Praha o. s. 
Markéta Perroud – spoluředitelka festivalu TANEC PRAHA
Petr Tyc – choreograf
Nina Vangeli – taneční publicistka

Porotci Institutu Světelného Designu:

Isabel Nielen (NL)
Jan Koťa Rolník (CZ)
Tomáš Morávek (CZ)

 

2012

Festivalová porota pro 18. ročník ČTP:

Zahraniční členové poroty:

John Ashford (GB) – ředitel evropské sítě Aerowaves 
Roberto Casarotto (IT) – ředitel taneční sekce na festivalu Operaestate Veneto, Centra pro současné živé umění a taneční scény v Bassano del Grappa v Itálii 
Joanna Leśnierowska (PL) – taneční kritička, kurátorka, dramaturgyně 
Laurie Uprichard (USA) – nezávislá poradkyně, producentka, bývalá ředitelka Dublinského tanečního festivalu 

Čeští členové poroty:

Nina Vangeli – taneční publicistka
Ivanka Kubicová – profesorka na katedře tance AMU
Yvona Kreuzmannová – předsedkyně Tanec Praha o. s. 
Markéta Perroud – spoluředitelka festivalu TANEC PRAHA
Kristina Durczaková – taneční publicistka

Porotci Institutu Světelného Designu:

Vincent Longuemare (FR/IT)
Jan Koťa Rolník
(CZ)
Vladimír Burian
(CZ)

 

2011

Festivalová porota pro 17. ročník ČTP:

Zahraniční členové poroty:

Alan Twitchell (CH) – umělecký ředitel Theater ROXY
Paul Gordon (USA) – umělecký ředitel a spoluzakladatel Emerson City Dance Ensemble
Laura Stašane (LV) – kurátorka New Theatre Institute of Latvia Programme
Daniel Favier (FR) – ředitel CDC-Biennale nationale de danse du Val de Marne

Čeští členové poroty:

Markéta Perroud – tanečnice a členka umělecké rady festivalu TANEC PRAHA
Nina Vangeli – senior editorka Taneční zóny
Kristina Durczaková – editorka portálu Taneční aktuality
Jana Návratová – šéfredaktorka Taneční zóny
Ivanka Kubicová – vedoucí katedry tance na HAMU
Michal Záhora – ředitel konzervatoře Duncan centre
Yvona Kreuzmannová – předsedkyně Tanec Praha o.s.