ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA 2014
20. ročník festivalu českého současného tance a pohybového divadla
3.– 6. 4. 2014
Ponec, Alfréd ve dvoře, Studio ALTA, Experimentální prostor Roxy/NoD, Centrum současného uměni DOX


Jubilejní 20. ročník festivalu českého současného tance a pohybového divadla Česká taneční platforma, který provázelo motto: „Malý krok pro lidstvo, obrovský skok pro tanec“ se uskutečnil na 5 pražských scénách (divadlo Ponec, Alfréd ve dvoře, Studio ALTA, experimentální prostor ROXY/NoD a Centrum současného uměni DOX) v termínu od 3. do 6. dubna 2014.

Hlavní program festivalu sestavila odborná dramaturgická porota ve složení: Petra Hauerová, Marie Kinski, Ivanka Kubicová, Jana Návratová, a Nina Vangeli. Za Tanec Praha se o jeden hlas dělily Yvona Kreuzmannová a Markéta Perroud. Porota do hlavního programu vybrala 10 inscenací z celkem 35 přihlášených děl, která měla premiéru v průběhu roku 2013 a zpočátku roku 2014. Dílo Mirage / 420PEOPLE však nakonec nemohlo byt zařazeno z důvodu angažmá interpretů v zahraničí. Vybrané projekty tanečních skupin i jednotlivců opět získaly výrazně pozitivní ohlas i na mezinárodní úrovni. Klíčovým posláním České taneční platformy je nabízet kvalitní a pestrý program, který by zahraničním i domácím profesionálům představil nejaktuálnější počiny českého současného tance v krátké době několika dní. Výsledkem je intenzívní navazování a dlouhodobé budovaní vztahů mezi českými umělci a domácími i zahraničními prezentery, tanečními a divadelními uskupeními, profesními organizacemi ad. Zkušenosti, které mohou čeští tanečníci a choreografové díky zahraniční spolupráci získat, se následně velmi pozitivně promítnou do úrovně celého uměleckého oboru. Výstupem festivalu je také udělení cen České taneční platformy, které pomáhají budovat renomé tanečníků a skupin. O udělení cen a nominacích rozhoduje mezinárodní porota složena z předních osobnosti dané oblasti. Již po několikáté se podařilo navázat na spolupráci mezi organizujícím spolkem Tanec Praha a Institutem uměni – Divadelním ústavem a tento rok započala také významná spolupráce s Českými centry. Díky podpoře těchto a dalších partnerů bylo letos možné oslovit mimořádné zahraniční osobnosti působící dlouhodobě na nejprestižnějších pozicích v oblasti současného tance a sestavit tak prestižní mezinárodní porotu, která rozhodla o udělení cen Tanečník / Tanečnice roku aTaneční inscenace roku. V porotě bylo zastoupeno pět zahraničních osobností (Suzy Blok (NL/ARG), Morag Deyes (UK), Edvin Liverić (HR), Carmen Mehnert (DE) a Jarmo Juha Pentilla (FR), které doplnili neméně uznávané domácí kapacity: Petra Hauerová, Ivanka Kubicová, Yvona Kreuzmannová, Jana Návratová, Markéta Perroud, Nina Vangeli. Tanečnicí roku se letos stala Andrea Opavská za výkon v inscenaci La Loba Lenky Vagnerové & Comp. Taneční inscenací roku byla vyhlášena Korekce souboru VerTeDance v režii Jiřího Havelky. O Ceně diváka jako každoročně rozhodlo platící publikum. Ocenění letos získalo dílo Karneval zvířat Báry Latalové a kol. Cenu za světelný design, kterou uděluje Institut světelného designu v čele s mezinárodním expertem (letos Pascale Bongiovanni) získal kolektiv tvůrců inscenace Karneval zvířat a Katarína Ďuricová zaKorekci skupiny VerTeDance. Návrhu a realizace tvorby festivalového ocenění se ujala mlada sochařka Barbora Daušová. Partnerem letošní Ceny Tanečník / Tanečnice roku se nově stalo České centrum v Praze, které vítězi věnovalo týdenní rezidenční pobyt na jednom z 22 Českých center, mecenášem ceny Taneční inscenace roku bylBessel Kok, jenž z poloviny přispěl na částku 40.000,-. Pokud jde o samotné vyhlašování, proběhla velice významná změna, která se osvědčila a stane se nedílnou součástí následujících ročníků. Poprvé byla všechna ocenění slavnostně vyhlášena na samotný závěr, tedy po posledním představeni ČTP. V předchozích letech bylo vyhlašování Cen ČTP součástí festivalu TANEC PRAHA, nicméně Česka taneční platforma dokázala za svou dlouholetou existenci absolutní svéprávnost a integritu, a tak si zaslouží i vlastní, dlouho očekávaný vrchol. Velkým bonusem teto změny je i fakt, že samotného předávání se účastní většina zahraničních hostů a mezinárodní jury.

V rámci doprovodného programu proběhla tzv. burza projektů nazvána „Meet the Artists“, site-specific projekty: Nezařaditelné ANGEL-y, SPACES TRANSLATIONS a ukázka ze SWARMING, Ateliery čteni tance, diskuze s porotou Ceny za světelný design v čele s francouzskou light designérkou Pascala Bongiovanni, ukázky tvorby mladých choreografických talentů z HAMU a konzervatoře Duncan Centre, Artists and Presenters – Brunch, diskuze o vývoji českého současného tance v posledních dvaceti letech, či oficiální přijeti zahraničních hostů a významných osobností z oblasti současného tance a kulturní politiky v Rezidenci primátora Hlavního města Prahy.

Festival letos navštívilo více jak 1900 diváků nejen z řad pražského publika, ale také z dalších měst České republiky a zahraničí. Jubilejní 20. ročník lze považovat za přelomový, především proto, že přilákal bezmála šedesát zahraničních expertů, což festival eskalovalo mezi největší evropské platformy. Je zcela jisté, že od letošního roku se začala psát nová kapitola České taneční platformy.


Pod záštitou Ing. Vladislavy Hujové, starostky městské části Prahy 3.

Za podpory: Magistrát hl. m. Prahy, Městská část Praha 3, Ministerstvo Kultury ČR, Česká centra, Institut umění – Divadelní ústav

Partneři: SE.S.TA, Institut Světelného Designu, Bikram yoga, Maďarský institut, Francouzský institut, ekolo.cz, Newton Media, Aerofilms, Thai Fit, Sansha Praha, Pragueinternational Travel Agency, Duncan Cetre, HAMU, WDLux, Thai Fit, I AM FOK Director, Barbora Daušová

Mediální partneři: Pražský deník, A2, Metropolis Live, Český rozhlas 3 – Vltava, Rádio Wave, Taneční aktuality Taneční zóna, i-Prague


Účast mezinárodní poroty podpořil Institut umění - Divadelní ústav (IDU) v Praze.

 Složení dramaturgické poroty:

Petra Hauerová – choreografka, tanečnice a taneční pedagožka, zástupkyně ředitelky konzervatoře Duncan centre
Marie Kinski - ředitelka a zakladatelka SE.S.TA - Setkávání současného tance
Yvona Kreuzmannová – předsedkyně Tance Praha
Ivanka Kubicová – choreografka a pedagožka
Jana Návratová – taneční publicistka
Markéta Perroud – spoluředitelka festivalu TANEC PRAHA
Nina Vangeli – taneční publicistka

O vítězích cen Tanečník / Tanečnice roku a Taneční inscenace roku rozhodovala jedenácti členná mezinárodní porota ve složení:

Festivalová porota:
Zahraniční členové poroty:

Suzy Block (NL/ARG) - ředitelka Dansmakers Amsterdam
Morag Deyes (UK) - umělecká ředitelka Dance Base Edinburgh
Edvin Liverić (HR) – herec, režisér, tanečník a producent
Carmen Mehnert (DE) – programová ředitelka drážďanského Hellerau pro oblast Performing Arts
Jarmo Juha Pentilla (FR) – umělecky poradce pro taneční dramaturgii Theatre National de Chaillot v Paříži

Čeští členové poroty:

Petra Hauerová - choreografka, tanečnice a taneční pedagožka, zástupkyně ředitelky konzervatoře Duncan centre
Yvona Kreuzmannová – předsedkyně Tance Praha
Ivanka Kubicová – choreografka a pedagožka
Jana Návratová – taneční publicistka
Markéta Perroud – spoluředitelka festivalu TANEC PRAHA
Nina Vangeli – taneční publicistka

Hlavní program:

3. 4. 2014 | 18:00 | Centrum současneho uměni DOX
Andrea Miltnerová: Flashback

3. 4. 2014 | 20:00 | PONEC – divadlo pro tanec
Farma v jeskyni: Informátoři

4. 4. 2014 | 18:00 | Alfred ve dvoře
Boca Loca Lab / Jiří Adámek: ŘEKNI NĚCO

4. 4. 2014 | 20:00 | PONEC – divadlo pro tanec
Lenka Vagnerová & Company: La Loba

5. 4. 2014 | 16:00 | teatro NoD
Spitfire Company / Petr Boháč: ANTIWORDS

5. 4. 2014 | 18:00 | Studio ALTA
Tereza Ondrová & Peter Šavel: Boys Who Like To Play With Dolls

5. 4. 2014 | 20:00 | PONEC – divadlo pro tanec
NANOHACH / Lenka Flory: Flashed by

6. 4. 2014 | 11:00 | PONEC – divadlo pro tanec
Barbora Látalová a kol.: Karneval zvířat

6. 4. 2014 | 16:00 | Studio ALTA
VerTeDance: Korekce

6. 4. 2014 | 20:00 | PONEC – divadlo pro tanec
Lenka Vagnerová & Company: Jezdci
+ Gala-closing – vyhlašeni cen ČTP

Doprovodný program:

3. 4. 2014 |19.30 | prostranstvi PONCEM a ve foyer
Nezařaditelné ANGEL-y

3. 4. 2014 | 21.30 | PONEC, foyer
Ateliér čtení tance

4. 4. 2014 | 12.00 | Pařížská ulice | Site-specific
Věra Ondrašíková: SPACES TRANSLATIONS

4. 4. 2014 | 15.00 | Katedra tance HAMU
„Mladá krev“

4. 4. 2014 | 21.30 | PONEC, foyer
Ateliér čtení tance

5. 4. 2014 | 12.00 | PONEC, foyer a bar
Meet the Artists

5. 4. 2014 | 13.00 | PONEC, bar
Artists and Presenters – Brunch

5. 4. 2014 | 19.00 | před Vystavištěm Holešovice
ME-SA a hosté / Rasmus Ölme:
ukázka z inscenace SWARMING

5. 4. 2014 | 21.30 | PONEC, foyer
Ateliér čtení tance

6. 4. 2014 | 13.00 | PONEC, bar
20 let ČTP - diskuze

6. 4. 2014 | 15.30 | okoli studia ALTA
Osobní korekce - ANGEL-y

6. 4. 2014 | 22.00 | PONEC, foyer
Ateliér čtení tance

6. 4. 2014 | 22.00 | PONEC, bar
Světelný design – diskuze

 


Fotogalerie ZDE
Závěrečná zpráva ke stažení ZDE
Festivalový spot ZDE
Festivalový vizuál: foto – Vojtěch Brtnický, grafický design Eva Chudomelová

Dramaturgická rada a mezinárodní porota ČTP 2019

 
Dramaturgická rada 

  • Lucie Hayashi - zakladatelka a redaktorka Tanečních aktualit, tajemnice Katedry tance HAMU, věnuje se postavení tance ve společnosti

  • Lucia Kašiarová - ředitelka neziskové organizace ALT@RT, zakladatelka kulturního centra Studio ALTA a festivalu slovenského současného tance HAYBAJ HO, umělkyně

  • Yvona Kreuzmannová – zakladatelka a ředitelka Tance Praha (sdílí 1 společný hlas s Markétou Perroud)

  • Pierre Nadaud - vedoucí Atelieru fyzického divadla DIFA JAMU, filozof, klaun, tanečník, choreograf-režisér a pedagog

  • Markéta Perroud – umělecká spoluředitelka Tance Praha (sdílí společný hlas s Yvonou Kreuzmannovou)

  • Nina Vangeli – taneční publicistka

Mezinárodní porota
 
Brzy odtajníme!

 

Základní kritéria výběru

Česká taneční platforma (ČTP) je každoroční příležitostí pro sledování aktuálního stavu našeho současného tance a pohybového divadla a trendů, kterými se toto odvětví u nás ubírá. Platforma je prostorem k zamyšlení pro naše taneční profesionály, stejně jako pro navazování tuzemských a mezinárodních kontaktů.

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA, která sleduje dramaturgická rada České taneční platformy při tvorbě programu:

V obecné rovině usiluje rada o demonstraci vysoké kvality a diverzity děl současného tanečního a pohybového divadla. Českými díly jsou míněna díla českých umělců, která byla vytvořena v domácích podmínkách nebo na zahraničních stážích či rezidencích, jakož i díla umělců zahraničních, pobývajících v České republice a zde tvořících. Z důvodu zachování pestrosti rada v každém roce zařazuje jen jedno dílo od stejného autora / choreografa.

Snahou ČTP je zachycení aktuálního stavu a proto preferuje díla posledního roku. Ve výjimečných případech má dramaturgická rada z vlastního rozhodnutí právo zařadit dílo, které v předchozím roce bylo přihlášeno, ale z  objektivního důvodu nemohlo být zařazeno.

Taneční a pohybové divadlo chápeme v širokém moderním liberálním pojetí, kde mají místo jak čistě taneční formy, tak příčné žánry (cross-over); obecně veškeré formy, které pracují s pohybem a tělesností jako hlavní složkou uměleckého výrazu s extenzí až na pokraj tzv. performancí a nového cirkusu. Vzhledem k tomu, že národní platformy jsou běžně sledovány zahraničními hosty, je porota nucena přihlížet k mezinárodnímu kontextu a předjímat případný zájem zahraničních návštěvníků - profesionálů. Proto je důležitým kritériem i ohled na to, jak mohou vybraná díla případně rezonovat v zahraničí.

Kvalitou díla se rozumí silný názor či postoj tvůrců, pokud jde o téma díla, individuální, nezaměnitelný výraz a originalita tanečního jazyka. Porota rovněž sleduje, zda a jak dílo reaguje na soudobý estetický kontext.

Dramaturgická rada ČTP vyhledává a upozorňuje na tvůrce - autory se silným osobním uměleckým rukopisem, tvůrce s odvahou překročit ustálené konvence, stojí-li za jejich tvorbou neodbytná inspirace a relevantní message.

K této kvalitě neodmyslitelně patří profesionální úroveň tanečního/pohybového provedení – které však není cílem samo o sobě. Profesionální úroveň vyžaduje rada i od ostatních složek scénického provedení.

- Rada sleduje a posuzuje úroveň kompozičního myšlení

- Rada hodnotí divadelní cítění choreografa, jeho schopnost využít všech vlastností divadelní scény – specifik prostoru, světelného designu, hudby a zvuku, scénografie, kostýmů.

- Bere v úvahu i vhodný či nevhodný výběr tanečníků (v mezích reálných možností tvůrce) a práci choreografa s tanečníky. U tanečníků (případně performerů) nás zajímá jak jejich taneční, eventuálně obecně jevištní profesionalita, tak jejich scénická prezence.

Stav a skladba děl tanečního a pohybového divadla je v jednotlivých ročnících proměnlivou hodnotou; proměnlivá je proto nutně i hierarchie jednotlivých výše vyjmenovaných požadovaných a sledovaných kvalit.

Vystihnout citlivě změny v estetickém, obsahovém, případně společenském paradigmatu, které není možno jednou provždy definovat, je expertním úkolem rady, která za adekvátní posuny v přístupu bere na sebe plnou zodpovědnost.

Rada má proměnlivý, pokud možno lichý počet členů resp. hlasů. Součástí rady jsou zástupci Tance Praha, kteří také nesou největší odpovědnost za úspěšný průběh a výsledky celého procesu. Disponují jedním hlasem.

Historie

Tanec Praha začal tento festival organizovat po vzoru obdobných již zavedených oborových platforem v Evropě. První ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA byla nenápadnou přehlídkou české taneční tvorby v prostorách Konzervatoře Duncan Centre (1994).

Dalších pět let měl festival podobu profilové akce města Hradec Králové s názvem Entrée k Tanci.

U příležitosti valného zasedání IETM (International Network for Contemporary Performing Arts) v dubnu 2000 v Praze se Platforma definitivně vrátila do hlavního města s cílem využít prostor nově zrekonstruovaného divadla PONEC a dalších pražských scén (Alfred ve dvoře, Duncan Centre, Experimentální prostor NoD, DISK, Švandovo divadlo, La Fabrika, Divadlo Archa, Studio ALTA ad.).

Česká republika je jediným státem bývalého východního bloku, kde si platforma podržela každoroční kontinuitu.