Toto je testovací zpráva

Informace:

Eliška Brtnická vystudovala obor Nonverbální divadlo na pražské HAMU, kde nyní pokračuje v doktorském studiu. V roce 2010 založila soubor Cirkus Mlejn. V roce 2017 absolvovala kurz cirkusové dramaturgie na prestižní francouzské škole CNAC. Často spolupracuje s akrobatkami Ilonou Jäntti /FI/ nebo Stéphanie N'Duhirahe /CH/.

V posledních letech tíhne k výtvarnému pojetí svých inscenací (např. spolupráce se sochařem Čestmírem Suškou) a k site-specific. Působí také jako dramaturgyně mezinárodního festivalu Fun Fatale. Stanislav Abrahám - audiovizuální performer, zvukový umělec a hudebník. Jako zvukový designér často účinkuje v kolaborativních projektech z oblasti divadelní tvorby a tance, vytvořil také na zvukový design k mappingu nebo počítačové hře. Jako samostatný audiovizuální umělec realizuje zvukové instalace v galeriích, zvukové kompozice a dokument pro rozhlas nebo instalace ve veřejném prostoru.