Toto je testovací zpráva

Informace:

Věnuje se vlastní autorské a interpretační tvorbě zahrnující – produkci, herectví-tanec a režii. Studoval na taneční konzervatoři Duncan centre v Praze, pak přešel na Pražskou státní konzervatoř obor hudebně-dramatický. V roce 2009 absolvuje v holandském Amsterodamu čtyřleté studium na divadelní akademii – Mime department of Hogeschool voor de Kunsten;

V roce 2017 absolvoval – pětiletý drama/arte-terapeutický výcvik, se zaměřením na metodu DvT- Developmental transformation ( Vývojové proměny).

Je spoluzakladatelem  Crewcollective z.s. – www.crewcollective.cz – s cílem pořádat kulturní a vzdělávací akce, systematicky propojovat umělce z jiných oborů a zprostředkovávat produkci jednotlivých umělců v Čechách i zahraničí. Zabývá se prací s dětmi se zaměřením na pohybovou a dramatickou výchovu, a to i v kontextu dramaterapie.