Posláním ČESKÉ TANEČNÍ PLATFORMY je zprostředkovat českým umělcům z oboru současný tanec a pohybové divadlo kontakty na národní i mezinárodní promotéry a dramaturgy a iniciovat konkrétní spolupráci (hostování v zahraničí, účast na workshopech, možnost tvůrčích rezidencí apod.).

Svá díla přihlašujte NEJPOZDĚJI do 1. 12. 2017 prostřednictvím on-line formuláře zde

  • Festival se uskuteční v termínu 4. - 7. 4. 2018. Pokud bude dílo vybráno dramaturgickou radou festivalu, finální termín představení v rámci festivalu bude upřesněn začátkem února 2018.
  • Každý tvůrce má možnost přihlásit jen jedno své dílo.
  • Festival nehradí náklady na cesty, ubytování a autorské poplatky. Kromě honorářů festival hradí také nájem a technické zabezpečení hracích prostor, veškerou propagaci, produkci a guest service pro desítky zahraničních hostů. 
V případě dotazů se obraťte na manažerku festivalu Zuzanu Hájkovou - zuzana.hajkova@tanecpraha.eu
 
ZÁKLADNÍ KRITÉRIA VÝBĚRU k nahlédnutí zde.
DRAMATURGICKÁ RADA ČTP 2018 zde
 
 
Těšíme se na Vás!