Pořádá

Tanec Praha

Za podpory

Hlavní město Praha
Ministerstvo kultury ČR
Městská část Praha 3
Creative Europe
Česká centra
Institut umění – divadelní ústav

Partneři

Francouzský institut
Italský kulturní institut
Studio ALTA
Institut světelného designu
SE.S.TA
Aerofilms
Klub FAMU
Bikram yoga
Sansha
WD LUX
Aerowaves
Newton Media
Papelote

Mediální partneři

Radio 1
Taneční zóna
Taneční aktuality.cz
Radio Wave
ČRo Vltava
ČRo Regina
ČRo Region
Artikl
Informuji.cz
i-divadlo.cz
Scéna.cz
Taneční magazín

Festivalové scény

PONEC – divadlo pro tanec
Alfred ve dvoře
Studio ALTA
Divadlo Archa
Experimentální prostor NoD
DOX Centrum současného umění
La Fabrika