420PEOPLE & Orchestr BERG & Divadlo ARCHA

 

420PEOPLE
Soubor současného tance 420PEOPLE je spojením moderní interpretační úrovně, profesionality, výjimečné originality, promyšlené hravosti a odvahy, se kterou soubor přivádí na jeviště svých představení slovník současného tance už 14. rokem.

Orchestr BERG
Orchestr BERG je špičkové české těleso zaměřené na uvádění současné hudby a podporu českých skladatelů především mladších generací. Hudbu kombinuje například s filmem, tancem, divadlem nebo výtvarným uměním, své posluchače často zve do netradičních prostor. Za dobu svého působení objednal a ve světové premiéře uvedl již dvě stovky nových děl. Svou 20. sezónu oslavil mimo jiné ziskem prestižní ceny Prix Italia.

Divadlo Archa
Divadlo Archa je prostor pro současná scénická umění bez ohledu na hranice mezi žánry. Od svého založení v roce 1994 si vybudovalo solidní pověst na domácích i mezinárodních progresivních scénách svou jedinečnou dramaturgií a inovativními projekty. Archa nemá stálý divadelní soubor a funguje jako produkční dům, který umělcům poskytuje prostor pro jejich tvorbu.

Sylva Šafková (*1984) 
je choreografka, tanečnice napříč repertoárem v klasických, neoklasických i moderních choreografiích. Působila mimo jiné v La Compagnie M Maurice Béjarta, Státní opeře Praha, Národním divadle, Pražském komorním baletu a v souboru 420PEOPLE. Vedle interpretační práce se věnuje především choreografii. V roce 2004 získala 2. cenu v seniorské kategorii na Mezinárodní taneční soutěži Premio Roma v Itálii a v roce 2007 prémii pro nejlepšího choreografa na Mezinárodní choreografické soutěži v Plzni. Od roku 2015 spolupracuje se souborem Dance Company Nanine Linning, kde v letech 2016–2017 působila jako rehearsal director a asistent choreografie v Theater Heidelberg. V současné době je jako choreografka a rehearsal director součástí souboru současného tance 420PEOPLE a studuje v doktorském programu na Katedře tance HAMU.

Tomáš Reindl (*1971) 
je skladatel a špičkový hráč na tabla. Ve své hudbě překračuje žánrové bariéry, inspiruje se starými evropskými i mimoevropskými tradicemi. Pracuje s živou elektronikou, hraje i na řadu dalších hudebních nástrojů, zvládá alikvotní zpěv nebo beatbox. Vystudoval skladbu na HAMU, ve své disertaci se pak zabýval mikrotonalitou v indické klasické hudbě. Hru na indická tabla studoval pod vedením jednoho z nejvýznamnějších současných mistrů, Sanju Sahai. Na HAMU nyní vyučuje etnomuzikologii a další předměty. Pravidelně vystupuje se svým sólovým projektem Omnion. www.tomasreindl.cz
#tanecpraha