• Česká taneční platforma 2020 už zná díla pro hlavní program

  Z třiceti přihlášených děl jich dramaturgická rada vybarala sedm, která budou uvedena na České taneční platfofrmě  1. – 4. dubna 2020.

  Více
 • #Springback Academy last call

  Uzávěrka přihlášek je již 17. ledna 2020!

  Více
 • Springback Academy Open call for writers

  #SpringbackAcademy is looking for up to 10 people to be mentored in quality dance criticism in the action-pac

  Více
 • Otevřená výzva pro mladé autory

  #SpringbackAcademy hledá autory, kteří by se rádi zapojili do mentorského programu kvalitní taneční kritiky v

  Více
 • Registration for Czech Dance Platform 2020 is now open!

  The Czech Dance Platform is not only a festival bringing a wide selection of works from the Czech dance scene, but also a platform for people who live through dance.

  Více
 • Open Call - choreographers - Micro and Macro Dance Dramaturgies

  Tanec Praha is the leading organization of a project focused on dance dramaturgy, which has received support from the Creative Europe program for two years (2019 –

  Více
 • Přihlašování na Českou taneční platformu 2020 je nyní otevřeno!

  ČTP je nejen festival, přinášející pestrý výběr děl z české taneční scény, ale i platforma pro lidi, kteří žijí tancem.

  Více
 • Otevřená výzva pro choreografy a taneční dramaturgy: Micro and Macro Dramaturgies in Dance

  Tanec Praha je vedoucí organizací projektu zaměřeného na taneční dramaturgii, který získal podporu programu Kreativní Evropa na dva roky (2019 – 2021).

  Více
 • Open Call Aerowaves Twenty20!

  Are you an emerging choreographer based in geographical Europe looking to tour your work in Europe and beyond? 

  Více
 • #tanecpraha