• Springback Academy Open call for writers

  #SpringbackAcademy is looking for up to 10 people to be mentored in quality dance criticism in the action-pac

  Více
 • Otevřená výzva pro mladé autory

  #SpringbackAcademy hledá autory, kteří by se rádi zapojili do mentorského programu kvalitní taneční kritiky v

  Více
 • Registration for Czech Dance Platform 2020 is now open!

  The Czech Dance Platform is not only a festival bringing a wide selection of works from the Czech dance scene, but also a platform for people who live through dance.

  Více
 • Open Call - choreographers - Micro and Macro Dance Dramaturgies

  Tanec Praha is the leading organization of a project focused on dance dramaturgy, which has received support from the Creative Europe program for two years (2019 –

  Více
 • Přihlašování na Českou taneční platformu 2020 je nyní otevřeno!

  ČTP je nejen festival, přinášející pestrý výběr děl z české taneční scény, ale i platforma pro lidi, kteří žijí tancem.

  Více
 • Otevřená výzva pro choreografy a taneční dramaturgy: Micro and Macro Dramaturgies in Dance

  Tanec Praha je vedoucí organizací projektu zaměřeného na taneční dramaturgii, který získal podporu programu Kreativní Evropa na dva roky (2019 – 2021).

  Více
 • Open Call Aerowaves Twenty20!

  Are you an emerging choreographer based in geographical Europe looking to tour your work in Europe and beyond? 

  Více
 • Otevřená výzva pro Aerowaves Twenty20!

  Platforma Aerowaves je určena nastupujícím choreografům, kteří mají zájem prosadit se na evropské scéně.

  Více
 • Young cultural manager got the support! – Jiří Opěla Award

  The festival jury of the Manager of the Year / Jiří Opěla Award, which was not granted this year, invited young cultural managers (both in terms of age and experience) to get involved in dance proj

  Více
 • Podpora mladému manažerovi udělena!

  Festivalová porota letos neuděleného ocenění Manažer roku / Cena Jiřího Opěly vyzvala mladé kulturní manažery (věkem i zkušenostmi) k zapojení se do tanečních projektů a vybrala a podpořila jednoho

  Více
 • #tanecpraha