Jubilejní 25. ročník České taneční platformy se stal minulostí. Během necelých čtyř dní jsme se těšili téměř sto dvaceti hostů z celého světa, spolu jsme se podívali na dvanáct nejzajímavějších tuzemských inscenací a zúčastnili se pestrého doprovodného programu: odborných diskuzí (Choreografické fórum, Brunch & Discussion - Umění dialogu, Meet the Artists) a procházek vedených samotnými umělci (Artist trips).

Festival vyvrcholil slavnostním zakončením a předáváním Cen České taneční platformy. Nový formát ocenění oproti minulým ročníkům klade větší důraz na reflexi oboru a upozaďuje charakter soutěže. Porota mohla ocenit jednotlivce i dílo v jejich komplexnosti a podat detailní zdůvodnění svého rozhodnutí. Všem zúčastněným a oceněným děkujeme a gratulujeme a těšíme se na příští ročník! 

 

Letošní Ceny České taneční platformy, zvláštní uznání a zvláštní zmínky:

 

Markéta Stránská - LeŤ!

Zvláštní uznání poroty za „velmi výjimečnou energii, se kterou se své role zhostila, a redefinici krásy a excelence v současném tanci, kterou její dílo bezpochyby přináší.”

Tereza Hradilková - Nepřestávej

Zvláštní uznání poroty. „Výslednicí intenzivního pohybového výzkumu je v tomto případě výjimečná jevištní energie interpretky, stejně jako silně intimní a o nic méně fascinující atmosféra.  

Medúza

Zvláštní zmínka za „skvělou teamovou práci a objevný tvůrčí proces, díky kterému se podařilo zpracovat velmi náročný koncept. Naše díky patří odvaze riskovat, stejně jako umělecké integritě a kreativnímu přístupu ke scénografii.”

Same Same

Zvláštní uznání poroty, na kterou „zapůsobil humor a komplexnost přístupu, stejně jako silné individuality obou interpretů.”

Tereza Ondrová
Cena České taneční platformy za nejlepší taneční výkon za „působivé ztvárnění role se všemi jejími odstíny, ztělesněnou pohybovou erudici, vysokou kvalitu pohybového projevu a v neposlední řadě štědrost a otevřenost vůči publiku, a to jak na straně interpretky, tak díla samotného.”

PLI

Cena České taneční platformy za „originální choreografický přístup a výjimečnou interpretační kvalitu představení PLI. Jako zástupce nastupující choreografické a taneční generace Černický dokázal pouze za pomoci jednoduchých předmětů každodenní potřeby vystavět geniální pohybové představení, scénickou metaforu lidské posedlosti dosáhnout nebeských výšek.”

#tanecpraha