Effugio volume 2

Dočasná Company z.s.

KONCEPT, CHOREOGRAFIE:

Natálie Podešvová

DRAMATURGIE:

Jana Stárková

ZVUKOVÁ REŽIE:

Jan Vaniš

INTERPRETACE:

Katarína Hudačková, Jana Maroušková, Natálie Vacková, Adéla Voldrábová, Jan Homola, Arman Kupelyan, Jan Štrachal

SCÉNA A KOSTÝMY:

Veronika Traburová

ANIMACE:

Adela Križovenská

LIGHT DESIGN:

Jan Poš

PRODUKCE:

Natálie Matysková, Natálie Podešvová, Dočasná Company z.s.

DÉLKA:

55 minut

 

  

Uniknout, utéct, uprchnout – effugio. Podařilo se vám někdy utéct před vlastní myslí? Vyhrát boj s nutkavě obsedantními myšlenkami? Nebo utéct od velmi intenzivního psychického nátlaku? Víte, jaké to je žít ve světě, kde vás všichni odsuzují za to, že právě toto nedokážete?

Psychická nepohoda – každý se s ní vyrovnává po svém. Co tak nesnesitelného se v životě člověka musí dít, že si vybere zrovna fyzické sebepoškozování jako cestu, jak psychické nepohodě uniknout?

K sebedestruktivním formám se nejčastěji obracejí mladí lidé. U záměrného fyzického sebepoškozování nejčastěji víme o dívkách od 13 do 17 let. Nejsou však jediné, kdo takto řeší problémy a namísto sebelásky v sobě pěstují sebenenávist. Někteří lidé trpí hraniční poruchou osobnosti, posttraumatickou stresovou poruchu nebo na ně okolí vyvíjí příliš velký nátlak. Jiní mají potřebu to zkusit jen ze zvědavosti.

Práce vznikla na základě sesbíraných autentických příběhů lidí, kteří si vědomým sebepoškozováním prošli nebo stále v nějaké formě procházejí. Mapuje příčiny, možné spouštěče a stresory vyvolávající pocity intenzivního sklíčení, ztráty vlastní hodnoty, pocit nedostatečnosti a potřebu potrestat sebe sama, touhu od těchto myšlenek uniknout a mít na chvíli prázdnou hlavu. Někteří mají jednorázovou zkušenost, pro některé se sebepoškozování stalo rituálem, ke kterému se uchylují při každé náročnější konfrontaci s okolním světem. Aby se pak mohli cítit lépe.

Jaký zážitek člověku přináší samotné poškození jeho vlastní tělesné stránky? Jak velkou při tom cítí bolest, pokud vůbec? A co se děje potom?

Původní inscenace Effugio se věnovala hlavně příčinám a okolnostem, které v člověku vyvolávají určité emoce, mají vliv na utváření sebeúcty a vedou jej k záměrnému sebepoškozování. Effugio volume 2 se zaměřuje hlouběji na pocity a emoční i fyzické proměny těsně před, během a po samotném ublížení si.

Je důležité si uvědomit, že člověk, který se sebepoškozuje, chce problémy řešit. Ale neví jak.

 

 

Vstupenky

Foto: Anna Benháková
Foto: Anna Benháková

#tanecpraha