Farma v jeskyni

Mezinárodní divadelní studio Farma v jeskyni zaměřené na tvorbu, vývoj a výzkum lidského výrazu se za svou, více než šestnáctiletou existenci, stalo mezinárodně oceňovanou „laboratoří“ pro performery, pracující na hranici žánrů fyzického a hudebního divadla. Představení Farmy v jeskyni vznikají na základě dlouhodobého výzkumu současných sociálních a kulturních témat. Představení jsou vnímána jako přenos lidské zkušenosti mimo slovo a limity běžného porozumění, a dochází při nich k silnému sdílení mezi performery a diváky. Soubor reprezentoval Českou republiku na mnoha prestižních festivalech, ve více než 60 městech na 3 kontinentech a získal mnoho ocenění – mezi kterými je nejprestižnější Evropská cena Nové divadelní reality pro režiséra Viliama Dočolomanského, který se tak stal jediným českým držitelem této ceny.
#tanecpraha