Historie festivalu

Tanec Praha začal tento festival organizovat po vzoru obdobných již zavedených oborových platforem v Evropě. První Česká taneční platforma byla nenápadnou přehlídkou české taneční tvorby v prostorách Konzervatoře Duncan Centre (1995).

Další čtyři roky měl festival podobu profilové akce města Hradec Králové s názvem Entrée k Tanci.

U příležitosti valného zasedání IETM (International Network for Contemporary Performing Arts) v dubnu 2000 v Praze se Platforma definitivně vrátila do hlavního města s cílem využít prostor právě rekonstruovaného divadla PONEC a dalších pražských scén (Alfred ve dvoře, Duncan Centre, Experimentální prostor NoD, DISK, Švandovo divadlo, La Fabrika, Divadlo Archa, Studio ALTA ad.).

Česká republika je jedinou evropskou zemí, kde si platforma udržela svou každoroční kontinuitu.

 

2021 • 27. Česká taneční platforma 

2020 • 26. Česká taneční platforma 

2019 • 25. Česká taneční platforma 

#tanecpraha