Informace pro umělce

Posláním České taneční platformy je zprostředkovat českým umělcům z oboru současný tanec a pohybové divadlo kontakty na národní i mezinárodní promotéry a dramaturgy a iniciovat konkrétní spolupráci (hostování v zahraničí, účast na workshopech, možnost tvůrčích rezidencí apod.).

Pokud bude dílo vybráno Dramaturgickou radou festivalu, finální termín představení v rámci festivalu bude upřesněn během března 2022. Podáním přihlášky stvrzujete rezervaci celého termínu konání platformy a také účast na doprovodných programech festivalu.

Festival hradí honoráře souborům vybraných děl v minimální jednotné výši ( s ohledem na velikost produkce/počet účinkujících). Dále hradí nájem a technické zabezpečení hracích prostor, veškerou propagaci, produkci a guest service pro desítky zahraničních hostů.

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA k nahlédnutí ZDE

Svá díla přihlašujte prostřednictvím formuláře ZDE nejpozději do 22.12.2021.
(U premiér, které proběhnou v druhé půli prosince 2021 lze videozáznam dodat až po premiéře představení, nejpozději do 10.1. 2022) 

Doporučujeme díla přihlásit co nejdříve, aby Dramaturgická rada měla možnost zhlédnout co nejvíce představení  naživo.

 

#tanecpraha