Informace pro umělce

Posláním České taneční platformy je zprostředkovat českým umělcům z oboru současný tanec a pohybové divadlo kontakty na národní i mezinárodní promotéry a dramaturgy a iniciovat konkrétní spolupráci (hostování v zahraničí, účast na workshopech, možnost tvůrčích rezidencí apod.).

Přihlášené dílo musí mít premiéru nejpozději do konce roku 2020.
Aktualizace s ohledem na stávající situaci ovlivněnou vývojem pandemie COVID-19:
Akceptovány budou i přihlášky děl, jejichž premiéra se měla konat do konce roku 2020, ale jejich prezentace proběhne i v jiném formátu než naživo a nebo jejichž premiéry se budou konat do konce ledna 2021. 

Pokud bude dílo vybráno Dramaturgickou radou festivalu, finální termín představení v rámci festivalu bude upřesněn během na začátku března 2021.

Festival nehradí náklady na cesty, ubytování a autorské poplatky. Kromě honorářů festival hradí také nájem a technické zabezpečení hracích prostor, veškerou propagaci, produkci a guest service pro desítky zahraničních hostů.

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA k nahlédnutí ZDE

Svá díla přihlašujte prostřednictvím formuláře ZDE nejpozději do 17.1.2020! (u premiér, které proběhnou v druhé půli ledna 2021 lze videozáznam dodat až po premiéře představení, nejpozději do 8.2. 2021)

#tanecpraha