Posláním České taneční platformy je zprostředkovat českým umělcům z oboru současný tanec a pohybové divadlo kontakty na národní i mezinárodní promotéry a dramaturgy a iniciovat konkrétní spolupráci (hostování v zahraničí, účast na workshopech, možnost tvůrčích rezidencí apod.).

Festival hradí honoráře souborům vybraných děl v minimální jednotné výši (s ohledem na velikost produkce/počet účinkujících). Dále hradí nájem a technické zabezpečení hracích prostor, veškerou propagaci, produkci a guest service pro desítky zahraničních hostů.

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA k nahlédnutí ZDE

 

30. ročník České taneční platformy se bude konat 7. - 10. 4. 2024

Přihlášky budou spuštěné na konci září 2023.

Sledujte naše stránky a další kanály pro informace k přihlašování.

 

 

#tanecpraha