Informace pro umělce

Posláním České taneční platformy je zprostředkovat českým umělcům z oboru současný tanec a pohybové divadlo kontakty na národní i mezinárodní promotéry a dramaturgy a iniciovat konkrétní spolupráci (hostování v zahraničí, účast na workshopech, možnost tvůrčích rezidencí apod.).

Akceptovány budou i přihlášky děl, jejichž premiéra proběhla nebo proběhne do konce ledna 2021, a to i jinou formou než naživo. 

Pokud bude dílo vybráno Dramaturgickou radou festivalu, finální termín představení v rámci festivalu bude upřesněn během března 2021.

Festival nehradí náklady na cesty, ubytování a autorské poplatky. Kromě honorářů festival hradí také nájem a technické zabezpečení hracích prostor, veškerou propagaci, produkci a guest service pro desítky zahraničních hostů.

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA k nahlédnutí ZDE

Svá díla přihlašujte prostřednictvím formuláře ZDE nejpozději do 17.1.2020! (u premiér, které proběhnou v druhé půli ledna 2021 lze videozáznam dodat až po premiéře představení, nejpozději do 8.2. 2021)

 

 

#tanecpraha