Informace pro umělce

Posláním České taneční platformy je zprostředkovat českým umělcům z oboru současný tanec a pohybové divadlo kontakty na národní i mezinárodní promotéry a dramaturgy a iniciovat konkrétní spolupráci (hostování v zahraničí, účast na workshopech, možnost tvůrčích rezidencí apod.).

Přihlášené dílo musí mít premiéru nejpozději do konce roku 2020. 

Pokud bude dílo vybráno Dramaturgickou radou festivalu, finální termín představení v rámci festivalu bude upřesněn během února 2021.

Festival nehradí náklady na cesty, ubytování a autorské poplatky. Kromě honorářů festival hradí také nájem a technické zabezpečení hracích prostor, veškerou propagaci, produkci a guest service pro desítky zahraničních hostů.

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA k nahlédnutí ZDE

Svá díla přihlašujte prostřednictvím formuláře ZDE, nejpozději do 7.12.2020! (videozáznam lze dodat až po premiéře představení)

Těšíme se na vás!

#tanecpraha