Informace pro umělce

Posláním České taneční platformy je zprostředkovat českým umělcům z oboru současný tanec a pohybové divadlo kontakty na národní i mezinárodní promotéry a dramaturgy a iniciovat konkrétní spolupráci (hostování v zahraničí, účast na workshopech, možnost tvůrčích rezidencí apod.).

Přihlašování na 26. ročník České taneční platformy, která se uskuteční v dubnu 2020, bude spuštěno v červnu 2019.

Pokud bude dílo vybráno Dramaturgickou radou festivalu, finální termín představení v rámci festivalu bude upřesněn začátkem února 2020.

Festival nehradí náklady na cesty, ubytování a autorské poplatky. Kromě honorářů festival hradí také nájem a technické zabezpečení hracích prostor, veškerou propagaci, produkci a guest service pro desítky zahraničních hostů.

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA k nahlédnutí ZDE

#tanecpraha