Česká taneční platforma již zná své oceněné!

Sedm desítek registrovaných hostů, především zahraničních, i domácí publikum mělo možnost hlasovat o Ceně diváka. Nastala zde vzácná shoda s Mezinárodní jury, která rovněž vyzdvihla komplexnost díla Treatment of Remembering. Smysl pro kompozici a úzkou spolupráci s tvůrci světelného designu, hudby a scénografie, návaznost na již slibný předchozí tvůrčí počin POCKETARTu – Jámu lvovou ocenila jury spolu s vědomým zájmem autorek o aktuální otázky naší společnosti, což se
týká i mnohých dalších děl na ČTP.
U diváků pak získala vysoké uznání i tři další díla naprosto odlišného charakteru: And Who is Useless Now? Ondřeje Holby, Duety v podání Temporary Collective, a Jáma lvová opět od POCKETART autorské dvojice Sabiny Bočkové a Johany
Pockové.

V neposlední řadě se tříčlenná porota Ceny Jiřího Opěly shodla na uznání výjimečného přínosu dvou Manažerek roku 2020 a 2021. Loni předala svým nástupcům zrenovovaný komplex Švestkového dvora v jihočeských Malovicích Zuzana Bednarčiková, která tak vybudovala prostor s výrazným přínosem pro region i performing arts na evropské úrovni. Letošní ocenění převzala Markéta Málková, jíž se podařilo vybudovat rezidenční centrum REZI.DANCE v Komařicích, rovněž mimořádně přínosné pro region i obory tanec a nový cirkus.

Diváci 27. ročníku ČTP zhlédli za 3 dny 14 představení v podání 12 souborů či tvůrců na osmi pražských scénách, kumulovala se tak vybraná díla za rok 2020 i 2021. Skvělou atmosféru dotvářely diskuse, setkání s umělci, mezinárodní workshop psaní recenzí o tanci vedený redaktorem The Guardian a Sprigback Magazine Sanjoy Royem ve spolupráci s dalšími mentory: Oonagh Duckworth a Nina Vangeli. Ohlasy hostů svědčí o stoupající úrovni české tanečně-pohybové scény a mnozí se již těší na tradiční jarní termín příští ČTP, která je plánována na 24. – 26. 4. 2022.

 

Ocenění České taneční platformy 2021

Cena ČTP 2021
POCKETART  - Treatment of Remembering - autorské trojice Sabina Bočková, Johana Pocková a Inga Zotova-Mikshina - devítičlenná mezinárodní jury ocenila smysl pro kompozici a úzkou spolupráci s tvůrci světelného designu, hudby a scénografie a návaznost na již slibný předchozí tvůrčí počin - Jámu lvovou. Zároveň si váží vědomého zájmu o aktuální otázky naší společnosti.

Cena ČTP (pro osobnost): 
Markéta Vacovská za výjimečný  výkon a dále i autorství v inscenaci Odloučení. Za přínos, velmi osobní a zároveň univerzální a komunikativní přístup i za odvahu sdílet nesnadné téma a velmi silné propojení s hudebnicí Sárou Vondráškovou. Cena je udělovaná za podpory Českých center, které poskytnou oceněné osobnosti hrazený týdenní pobyt v jednom z evropských ČC dle výběru oceněného.

Cena diváků ČTP
POCKETART / Sabina Bočková, Johana Pocková a Inga Zotova-Mikshina: Treatment of Remembering 

Zvláštní ocenění Mezinárodní jury
Sára Vondrášková, Lukáš Palán, Jakub Štourač - za vynikající souhru těchto hudebníků s tvůrci a performery, za jejich přínos dílu a přítomnost na jevišti (Contribution to the works and presence on stage)

Manažerka roku 2020: 
Zuzana Bednarčiková
 za Švestkový Dvůr Malovice, výrazný přínos pro region i performing arts

Manažerka roku 2021
Markéta Málková za rezidenční centrum  REZI.DANCE  v Komařicích, výrazný přínos pro region i tanec a nový cirkus

 


Z obvyklého jarního termínu jsme festival pro letošek přesunuli na podzim a 27. Česká taneční platforma se tak konala od 27. do 30 září v našich prostorách PONEC - divadlo pro tanec a také na dalších pražských scénách - Studio Alta, La Fabrika, Venuše ve Švehlovce, Palác Akropolis, Divadlo X10, DOX+ a SWIM.

V rámci České taneční platformy 2021 byla uvedena díla vybraná Dramaturgickou radou v letech 2020 a 2021
 

PROGRAM

Pondělí 27. září
11:00 registrace v divadle PONEC 
15:00 Michal Záhora: Generace X
16:30 Cécile Da Costa: Roselyne
18:00 T.I.T.S.: Tumor: Karcinogenní romance
20:00 POCKETART / Sabina Bočková, Johana Pocková: Jáma lvová

 
Úterý 28. září 
11:30 Umění dialogu / Discussions & Brunch
13:30 Eliška Brtnická: HANG OUT
15:00 Michal Záhora: Obrat konce
16:30 Markéta Vacovská: Odloučení 
18:00 Ondřej Holba: And Who Is Useless Now?
20:00 Temporary Collective / Tereza Ondrová, Petra Tejnorová and coll.: Duety

 

Středa 29. září
10:30 Umění dialogu / Discussions & Brunch
12:30 Meet the Artists
12:00 a 13:30 Dočasná Company z.s.: Effugio volume 2
15:00 Stárková, Blaha, Menoušek: Lavabo 
16:30 Divadlo Continuo: Hic Sunt Dracones
18:00 Spitfire Company / Miřenka Čechová, Markéta Vacovská: Constellations III. My son looking to the sun
20:00 POCKETART / Sabina Bočková, Johana Pocková, Inga Zotova - Mikshina: Treatment of Remembering

 
Čtvrtek 30. září
11:30 Final Discussions & Brunch 
13:00 Final Award Event

V průběhu letošního festivalu se bude konat Review-writing workshop ve spolupráci se Springback Academy / Aerowaves, mezinárodní mentoringový program na téma jak psát recenze.

 

Složení dramaturgické rady v letech 2020 a 2021:

  • Petra Dotlačilová (2021) - zástupkyně šéfredaktora Tanečních aktualit, badatelka na taneční a divadelní katedře na Stockholmské univerzitě. Vyučuje též na katedře tance HAMU a Södertörn University, spolupracuje s Centre de musique baroque Versailles.
  • Lucie Hayashi ( 2020) – zakladatelka a redaktorka Tanečních aktualit, tajemnice Katedry tance HAMU.
  • Lucia Kašiarová (2020, 2021) - ředitelka neziskové organizace ALT@RT, zakladatelka kulturního centra Studio ALTA nově alokovaného do prostor Invalidovny a festivalu slovenského současného tance HYBAJ HO, umělkyně.
  • Yvona Kreuzmannová (2020, 2021) - zakladatelka a ředitelka Tance Praha, autorka záměru Domu tance, přednáší arts management na VŠE (v Dramaturgické radě sdílí společný hlas s Markétou Perroud).
  • Pierre Nadaud (2020, 2021) -  vedoucí Ateliéru fyzického divadla DIFA JAMU, filozof, klaun, tanečník, choreograf, režisér a pedagog.
  • Jitka Pavlišová (2020, 2021) - odborná asistentka na Katedře teorie a kritiky DAMU a Katedře filmových studií Univerzity Palackého v Olomouci, členka dramaturgického týmu tanečně-performativních programů festivalu Divadelní Flora.
  • Markéta Perroud (2020, 2021) - umělecká spoluředitelka Tance Praha, umělecká ředitelka divadla PONEC (v Dramaturgické radě sdílí společný hlas s Yvonou Kreuzmannovou).
  • Nina Vangeli (2020, 2021) - taneční publicistka, senior editor Taneční zóny, pedagožka Duncan Centre konzervatoře, senior jury member.

Kritéria výběru děl na festival Česká taneční platforma najdete zde.

#tanecpraha