Slavnostní zakončení 25. České taneční platformy

Slavnostním večerem vás provede Daniela Voráčková, o nezbytnou party se postará DJ Spring & VJ VyJeBunny a tým Tance Praha.

V rámci závěrečného večera jsou udělována následující ocenění:

Cena České taneční platformy 
O držitelích těchto cen rozhoduje mezinárodní porota složená z významných zahraničních i domácích osobností působících v oblasti současného tance. Hlavním záměrem ocenění je expertní reflexe české tvorby, která je nesmírně důležitá pro umělecký rozvoj jednotlivců i celého oboru.

Cena za světelný design 
Porota v čele se zahraničním expertem v oboru světelný design oceňuje nejoriginálnější tvůrčí realizaci světelného, zvukového a vizuálního designu v současném tanci. Cenu zaštiťuje Institut světelného designu. / An international jury, presided over by a foreign expert, votes for the most creative and original light design, sound design and visual design in a contemporary dance piece. The award is presented by the Institute of Lighting Design.

Manažer roku / Cena Jiřího Opěly
Od roku 2016 je udělována cena pro Manažera roku. Její vznik inicioval Jiří Opěla, de facto průkopník managementu nezávislého tanečního souboru. Úkolem tříčlenné poroty je zmapovat největší počiny na poli tanečního managementu, kterých jednotlivé osobnosti dosáhly. Ocenění se týká jak produkce představení, souboru nebo projektu, tak např. prostor zaměřených na tvorbu a prezentaci v oblasti tance v rámci celé ČR. Cenu navrhl a zhotovil Dalibor Šípek v novoborské sklárně Anežka.

Cena diváka
O představení hlasují všichni diváci České taneční platformy. 

Vstupenky

#tanecpraha