Temporary Collective / T. Ondrová, P. Tejnorová a kol.

 

Platforma Temporary Collective tvoří na základě impulsů z autorské dvojice tanečnice Terezy Ondrové a režisérky Petry Tejnorové. Dlouhodobě se věnuje participativním projektům. Temporary Collective is an independent platform that creates productions and projects of various genres and themes. Temporary Collective is a live platform with a wide range of other collaborators.

Tereza Ondrova ( CZ)

Tanečnice, choreografka a pedagožka žijící v Praze. Vždy pracuje v kolektivu. Její poetika využívá neustálého hledání konfrontace a začlenění do společenské a kulturní struktury, kterou její představení rozvíjejí. Její umělecký jazyk je výsledkem setkávání mezi tancem a ironií.

Masako Matsushita (IT/JAP)

Italsko-japonská pohybová umělkyně, zabývající se analýzou pohybu skrze výzkumné procesy, choreografické projekty, performativní instalace a sociální experimenty. Vytváří struktury a prostředí, ve kterých objevuje přítomnost těla v čase a prostoru, a to díky aktivaci senzorického vnímání a metod archivace, propojováním kultury a estetiky, identity a tradice.

“Práce, kterou vytvářím se projevuje skrze architekturu prostoru,  začíná choreografií a vybočuje k formám výtvarného umění, textilu a digitálním vs. nedigitálním přístupům”

Ingvild Isaksen (NO)

Scénografka a taneční tvůrkyně žijící na Lofotech v Norsku. Jako nástroje pro zkoumání vybraného prostředí při své práci využívá především pohyb, partitury, participaci a smysly.

Petra Hauerová (CZ)

Tanečnice, pedagožka, choreografka a výzkumnice. Vytvořila řadu uměleckých a pohybových děl. Spolupracuje s ateliérem „Sochařství, prostor, instalace, konceptuální tendence“ na pražské Akademii výtvarných umění, vyučuje v Duncan Center. 

Sally E. Dean (NO/UK/USA)

Je více než 20 let interdisciplinární interpretkou, choreografkou, somatickým praktikem a pedagožkou mezi obory tance/designu/divadla. Je doktorandkou na Národní akademii umění v Oslu - navrhuje somatické kostýmy, které přinášejí povědomí o těle a probouzejí poetiku. www.sallyedean.com

Fredrik Petrov (NO)

Tanečník, choreograf a hudebník. „Ve svém způsobu práce s uměním se snažím dosáhnout pocitu autenticity.“ 

Jonathan Ibsen ( DK )

Dánský tanečník a choreograf žijící v Norsku. "Jako umělec jsem velmi inspirován limity těla, extrémy a možnostmi, které přesahují tato omezení." 

Temporary Collective je nezávislá platforma, která vytváří produkce a projekty různých žánrů a témat. Temporary Collective je živá platforma se širokou škálou dalších spolupracovníků.
www.temporarycollective.cz
#tanecpraha