PROJEKTOVÝ MANAŽER A PRODUKCE:
Barbora Janáková 

KONCEPT A CHOREOGRAFIE:
Peter Šavel 

POHYBOVÝ MATERIÁL A TANEC:
Barbora Janáková, Eva Priečková, Silvia Sviteková, Andrej Štepita, Jaro Viňarský

ALTERNACE:
Miroslava Stašková, Peter Šavel 

HUDBA:
Marián Zavarský 

SVĚTELNÝ DESIGN A TECHNIKA:
Juraj Čech 

KOSTÝMY A SCÉNA:
Laura Štorcelová 

PRODUKCE:
Andrea Tušimová

PR:
Katarína Šipöcz Svobodová, Miroslava Stašková 

STÁŽ:
Irene Márquez 

VÝROBA KOSTÝMŮ:
B.C.M. Fashion style 

BULLETINE:
Katarína K. Cvečková 

VIDEO ZÁZNAM A TRAILER
Noro Knap, Ivona Lichá 

GRAFICKÝ DESIGN:
Ivana Kleinová 

LOGO:
Timur Aloev 

FOTOGRAF:
Ctibor Bachratý, Darja Lukjanenko, Nina Pacherová, Natália Zajačiková

PRODUKCE:
mimoOs

KOPRODUKCE:
Studio Alta, Nová Cvernovka.

PARTNEŘI:
Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj, Erazmus+, Telocvičňa - Rezidenčné centrum pre Tanec a performatívne umenie (koordinuje: Platforma pre súčasný tanec), NuDanceFest, TELOHRA, BRaK, Nadácia VÚB, Nadácia mesta Bratislavy. Tvorbu predstavenia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

REZIDENCE:
International Visegrad Fund Studio Alta, A-I-R 2022 REZI.DANCE v lese Komařice.

PREMIÉRA:
29.9.2022, Studio Alta, Praha

DÉLKA:
50 min

VĚK:
4+

 

Taneční kvintet, který vznikl v úzkém propojení s hudební kompozicí. Na TETSU lze nahlížet jako na oheň, kolem kterého sedíme, tančíme, žijeme. Můžeme se zadívat do jeho mihotavých plamenů, spojit se skrze ně s archetypy lidstva či s osobními vzpomínkami. Možná si po chvíli všimneme, jak se při pohledu na nej jemně hýbeme ve společném rytmu připomínajícím tlukot srdce. TETSU je ale především oslavou životní energie a pohybu. Je energií, která nás tvaruje.

Upozornění pro diváky: součástí představení je stroboskop a hlasitá hudba.
 


Peter Šavel je slovenský tanečník, choreograf a pedagog žijící v Bruselu. Vystudoval taneční pedagogiku na Akademii múzických umění v Bratislavě a ve studiích pokračoval v proslulé bruselské škole P.A.R.T.S., kterou absolvoval v roce 2010. V letech 2014 - 2017 byl rezidenčním umělcem Charleroi Danses v Bruselu a spolupracuje též s organizací Kunst/Werk jako tanečník a “umělecký satelit”. Spolupracuje také v ČR se Studiem Alta. Jeho díla byla několikrát vybraná v rámci platformy Aerowaves do Top 20 - Boys who Like to Play with Dolls s Terezou Ondrovou, Much More Than Nothing s ME - SA, BAKKHEIA s Bod.Y. Jeho nejnovější díla jsou spolupráce se seskupením mimoOS na inscenaci TETSU - The Energy That Shapes Us a s Jiřím Šimkem &  UFFTENŽIVOT na díle Whoman.

 

www.mimoos.sk/tetsu
​  ​  

Vstupenky

Foto: Ctibor Bachratý
Foto: Nina Pacherová

#tanecpraha