Informace pro umělce

Posláním České taneční platformy je zprostředkovat českým umělcům z oboru současný tanec a pohybové divadlo kontakty na národní i mezinárodní promotéry a dramaturgy a iniciovat konkrétní spolupráci (hostování v zahraničí, účast na workshopech, možnost tvůrčích rezidencí apod.).

Pokud bude dílo vybráno Dramaturgickou radou festivalu, finální termín představení v rámci festivalu bude upřesněn na konci února / začátkem března 2023. Podáním přihlášky stvrzujete rezervaci celého termínu konání platformy a také účast na doprovodných programech festivalu.

Festival hradí honoráře souborům vybraných děl v minimální jednotné výši (s ohledem na velikost produkce/počet účinkujících). Dále hradí nájem a technické zabezpečení hracích prostor, veškerou propagaci, produkci a guest service pro desítky zahraničních hostů.

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA k nahlédnutí ZDE

Svá díla přihlašujte prostřednictvím formuláře ZDE nejpozději do 20.12.2022.
(U premiér, které proběhnou v druhé půli prosince 2022 lze videozáznam dodat až po premiéře představení, nejpozději do 10.1. 2023) 

Doporučujeme díla přihlásit co nejdříve, aby Dramaturgická rada měla možnost zhlédnout co nejvíce představení naživo.

 

 

 

 

 

#tanecpraha