OCENĚNÍ ČTP 2023

 

Cena Českých center
Mezinárodní porota vybírá výraznou uměleckou osobnost, která za podpory Českých center má hrazen třídenní pobyt v jedné z evropských metropolí dle vlastního výběru.
Porota ocenila Martinu Hajdylu pro její schopnost vyzdvihnout výmluvnost těla a nezdolné odhodlání svým bytím a výkonem na scéně vytvářet nový prostor pro naši představivost a vlastní asociace v inscenaci Soft Spot.

Zvláštní uznání poroty získala Diana Khrushch, slibný talent, velmi mladá tanečnice z Ukrajiny, a to za interpretační výkon v inscenaci Together Alone v choreografii Yany Reutové (UA).

Zvláštní uznání poroty rovněž obdržel Tomáš Morávek, a to za světelný design v inscenaci Soft Spot za to, jak svým uměním rozšiřuje koncept prostoru na scéně.

Ocenění České taneční platformy získala dvě díla spolu s nabídkou tvůrčích rezidencí, jednak ve Studiu Krenovka s možností uvedení příští premiéry v divadle PONEC, jednak v REZI.DANCE v Komařicích. Jsou to:

Jazmína Piktorová & Sabina Bočková za inscenaci Mikrosvěty.
Porota se rozhodla ocenit tuto inscenaci za mimořádnou komplexnost. Tři performeři nám svou hravou přítomností na scéně umožňují nahlížet na věci z jiné perspektivy. Z jejich interaktivního přístupu dýchá imaginace a otevírají zcela nový vesmír dětem, rodinám i všem ostatním v publiku. Zvláště porota vyzdvihla koncept návratu k přírodě. Autoři vytyčili cestu, která nás ze zrychleného velkého světa přivádí k malým křehkým a zranitelným aspektům naší lidské existence. Diváka tak vyzývají, aby si ve svém životě začal znovu vážit každodenních maličkostí.

Eliška Brtnická a kolektiv za inscenaci Thin Skin.
Její dílo vytváří jistou mnohoprostorovost, a to prostřednictvím poetické směsice současného pohybového jazyka a nového cirkusu.
Performeři dokáží překvapivými interakcemi těla, prostoru a fyzikální povahy materiálu zastavit čas. Dovolují nám tak poznávat krajinu, kde se v harmonickém dialogu snoubí tělo se světlem, tmou a stíny. Toto dílo reálně rozšiřuje hranice naší představivosti.

 

PROGRAM
KATALOG 
TISKOVÁ ZPRÁVA
FOTOGALERIE
 (c) Adéla Vosičková

 

SLOŽENÍ DRAMATURGICKÉ RADY PRO ROK 2023

Marta Ljubková – Dramaturgyně, publicistka, divadelní a literární kritička. Doma i v zahraničí přednáší a píše o současné české próze a dramatu, vyučuje na Katedře alternativního a loutkového divadla pražské DAMU.

Martin Macháček – Český dramatik, režisér, herec, divadelní kritik, VJ, redaktor a rozhlasový publicista (ČRo).

Markéta Málková – Ředitelka a dramaturgyně uměleckého rezidenčního domu pro živé umění Rezi.dance v jihočeských Komařicích.

Yvona Kreuzmannová – Zakladatelka a ředitelka Tance Praha, autorka záměru Domu tance v Praze (v Dramaturgické radě sdílí společný hlas s Markétou Perroud).

Jitka Pavlišová – Odborná asistentka na Katedře teorie a kritiky DAMU a Katedře filmových studií Univerzity Palackého v Olomouci, členka dramaturgického týmu tanečně - performativních programů festivalu Divadelní Flora.

Markéta Perroud – Umělecká spoluředitelka Tance Praha a umělecká ředitelka divadla PONEC (v Dramaturgické radě sdílí společný hlas s Yvonou Kreuzmannovou).

 

Zdůvodnění výběru děl Dramaturgické rady pro program České taneční platformy 2023 najdete zde.

 

 

MEZINÁRODNÍ POROTA 2023

Roberto Casarotto – Spoluředitel Aerowaves, IT

Anna Kalita – Manažerka Lublin Dance Theatre v Centru kultury v Lublinu, PL

Catja Loepfe – Umělecká a výkonná ředitelka, Tanzhaus Zurich, CH

Freddie Opoku - Addaie – Umělecký a výkonný ředitel festivalu Dance Umbrella, UK

Samme Raeymaekers – Umělecký ředitel Dansens Hus Oslo, NO

 

Součástí mezinárodní poroty jsou také členové Dramaturgické rady.

#tanecpraha