Face to Face

Hlavní program platformy nemá šanci ukázat dění v plné šíři, proto hledáme formát, kde se můžete dozvědět více - jak o dalších umělcích, tak o důležitých partnerech, kteří podporují mobilitu, výjezdy umělců, mezinárodní spolupráci. Setkejte se s nimi tváří v tvář!

Po několika ročnících, kdy jsme zkoušeli neformální networking “Meet the Artists” nabízíme nový, ještě otevřenější formát. Oslovili jsme umělce, kteří nefigurují v hlavním programu ČTP, a s nimi významné partnery s výzvou: promyslete, co chcete představit ve 3 minutách, kam směřujete, co nabízíte?!

Není to “Pitching” ani “Speed Art Dating”, je to prostor pro invenci a networking, a to i s těmi umělci, kteří na ČTP účinkují. Formát zcela nenásilný a otevřený všem, ředitelům festivalů, divadel, kurátorům, žurnalistům, odborníkům z oboru.

Neváhejte vstoupit! 

Seznam prezentujících umělců a institucí najdete zde.

 

Vstupenky

#tanecpraha