Face to Face: networking opportunity

Výběr děl pro ČTP není nic snadného, letošní rok to opět ukázal – z více než 40 přihlášených je v programu celkem 10, ale dalších nejméně 15 prošlo velmi intenzivní diskusí, ať už Dramaturgickou radou nebo/i mladými kritiky. A nám jako pořadatelům přišlo fér je oslovit a nabídnout jinou příležitost se prezentovat. Nemohou zde být všichni, ale oceňujeme tak velký zájem a vstřícnost novému formátu. 

Významní partneři ČTP jsou zároveň schopni podpořit i další rozvoj mezinárodní spolupráce českých umělců, ať už jde o stát, město nebo instituce, proto jsme pozvali zástupce Ministerstva kultury ČR, Hlavního města Prahy, Ministerstva zahraničí – Českých center a Institutu umění – Divadelního ústavu. Děkujeme, že přijali pozvání ke sdílení možností takové podpory! 

Ministerstvo kultury České republiky  / OMV
Podpora výjezdů českých umělců do zahraničí
Zástupce MK představí aktuální dotační titul pro podporu mobility. Taneční soubory mají již několik let možnost získat podporu na jejich zahraniční projekty. Během prezentace byly představeny připravované výzvy financované z Národního plánu obnovy.
Prezentuje: Petr Hnízdo 
www.mkcr.cz
PDF prezentace

Magistrát hlavního města Prahy
Individuální granty na podporu reprezentace Prahy v zahraničí
Prezentuje: Jiří Sulženko
webové stránky
PDF prezentace

Česká Centra 
Česká centra jsou kulturním institutem zřízeným MZV ČR s 26 pobočkami po světě. Programem kurátorských a novinářských cest podporují mobilitu a networking mezinárodních profesionálů v ČR a jejich spolupráci na prezentaci české kultury v zahraničí.
Prezentuje: Alena Kopečná, Česká centra / kurátorské a novinářské cesty
Program kurátorských cest
PDF prezentace

Institut umění – Divadelní ústav
PerformCzech je součástí Institutu umění – Divadelního ústavu. Z pověření Ministerstva kultury ČR navrhujeme a realizujeme program propagace českého scénického umění v zahraničí. 
Prezentuje: Radka Lím Labendz
www.idu.cz/cs
PDF prezentace

Kancelář Kreativní Evropa
Kreativní Evropa, program EU na podporu kulturních a kreativních odvětví poskytuje granty na projekty evropské spolupráce, evropské sítě a platformy a nově krátkodobou mobilitu. Další příležitosti poskytují podpořené projekty.  
Prezentuje: Magdaléna Müllerová
www.kreativnievropa.cz 
PDF prezentace

Tanec Praha z.ú.
Kreativní Evropa a zapojení našich umělců. Networky, platformy a projekty mezinárodní spolupráce otevírají řadu příležitostí, jak ukazují konkrétní příklady.
Prezentuje: Yvona Kreuzmannová 
tanecpraha.org
PDF prezentace

Foto: Josef Kubíček

Biografie 
Marie Gourdain je francouzská choreografka, scénografka a výtvarnice, jejíž umělecké aktivity se od roku 2010 rozvíjí hlavně v Praze. Její tvorba spojuje její vzdělání ve výtvarném umění se současným tancem, čerpá z prvků grafické a sochařské kompozice. V roce 2015 připojila k fyzickému divadelnímu a tanečnímu spolku tYhle. Dnes má Marie v repertoáru kolektivu pět inscenaci. V roce 2020 získala Marie první mezinárodní stipendium Caroline-Neuber udělené městem Lipsko. Poté nedávno založila ve Francii novou spolku Matière Mobile.

Odkazy | tvorba: 
tYhle.cz
www.mariegourdain.net
www.matieremobile.com

Dokumentace inscenace Mu—Tation
Video dokument Mu—Tation
Video portrét

Foto: Lukáš Hausenblash

Biografie
Je umělkyně z České republiky pocházející z tanečního oboru. Od roku 2016 sdílí své zkušenosti z tanečního světa a „Fighting Monkey Practice“ s širokým spektrem lidí z různých prostředí a úrovní (profesionálové, děti, amatéři). Spolu s Jakubem Zemanem jako lektory FM vedou workshopy v Čechách, Evropě a Latinské Americe. Od roku 2020 se aktivně zaměřuje na vlastní tvorbu a spolupráci jako performer a choreograf s ostatními umělci.

Odkazy | tvorba: 
www.eliskabenesova.cz
Vimeo: Production Cube
eliskabenesovatanec@gmail.com

Biografie
Nezisková organizace FARO moving space z.s. působí na poli tanečního a pohybového divadla ve spolupráci s tvorbou autorské hudby, výtvarného a vizuálního umění. Hlavní myšlenkou spolku je být místem setkání na tak obsáhlém moři současného umění a chce umožňovat spolupráci umělců ze jmenovaných oborů pro vytvoření  různorodých kulturních aktivit a to jak interních, tak i site-specific projektů. Cílem spolku je spolupracovat a propojovat umělce z těchto uměleckých odvětví a to formou programů jako je umožňování událostí a workshopů pro rozvoj a vzdělávání se v uměleckých oborech.
Hlavními zakladateli jsou umělci Lenka Kniha Bartůňková, Petra Pellarová, Jiří Kniha, Marek Havlíček, Ignacio Falcón

Odkazy | tvorba:
https://www.faromovingspace.cz/en/english-about-us/
www.bartunkova.com
Tušení stínu 
Studený bufet
Eymen
Lagrima

Foto: Vojta Brtnický

Biografie 
Performerka, tanečnice a průvodkyně světem pohyblivých struktur.  
Je součástí umělecké krajiny od r. 2003. Zabývá výzkumem komplexnosti západoafrické kultury, tance a hudby v návaznosti na ,,tělo evropské” – individuální i společenské, současných technik a přístupů k tělu, prostoru a zvuku. Později se více orientuje směrem k výtvarné scéně a posouvá svoji tvorbu do ,,pauzy” mezi výtvarnou a pohybovou performance. Experimentuje s médii, instalacemi, galerijním a veřejným prostorem.

Odkazy | tvorba:
https://szymanskikaterina.wixsite.com/website
Hereafter

Foto: Čeněk Folk 

Biografie
Martina Hajdyla Lacová (*1986) Vystudovala Konzervatórium J.L.Bellu v Banské Bystrici a Akademii múzických umění v Praze, obor Pedagogika tance. Je zakládající členkou taneční skupiny ME-SA. Od roku 2010 působí jako tanečnice a pedagožka na volné noze. Kombinuje práci a tvorbu v domácím pražském prostředí se spoluprácemi v zahraničních souborech. Získala ocenění Tanečnice roku 2015 a za výkon v představení L/One of the Sever byla nominována na cenu Thálie 2016. Od roku 2018 působí také jako choreografka.

Zuzana Sceranková (*1993) absolventka scénografie Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU v Praze. Ve své práci se jako scénografka a tanečnice věnuje divadlu na pomezí s vizuálním uměním a instalací. Na přelomu roku 2017/2018 se zúčastnila studijní stáže na Justus-Liebig Universität na katedře choreografie a performance v německém Giessenu. Je aktivní členkou nezávislé tvůrčí skupiny 8 lidí. 

Odkazy | tvorba:
Webové stránky
Fotografie
Video

Kateřina Jabůrková, Photo: Miroslav Materna
Ester Trčková, Photo: Miroslav Materna

Biografie
SPOLK je kolektiv umělců (Kateřina Jabůrková, Adam Kmenta, David Králík, Žaneta Musilová, Ester Trčková) tvořící na poli současného tance a fyzického divadla. SPOLK, založený v roce 2020, se skládá z absolventů Konzervatoře Duncan centre a studentů HAMU.  Jeho vznik byl reakcí na dlouhodobý zájem o společnou tvorbu. Tematicky se ve své tvorbě věnuje a reaguje především na nejrůznější společenská a sociální témata. Zajímá se i o experimentální nejevištní formy a čerpá z různorodých zkušeností jednotlivých členů od současného tance přes divadelní formy až po streetové styly.

Odkazy | tvorba: 
Instagram
Facebook 
Trailer
Rozhovor 

Mirka Eliášová, Foto: Jiří Jakl 
Romana Packová, Foto: Štěpán Látal 

Biografie 
Eli a kol. Je skupina umělců tvořících performativní projekty pro děti a širokou veřejnost s choreografkou Mirkou Eliášovou a zvukovým režisérem Jiřím Jaklem. Projekty vznikají v tandemu hudebního skladatele a choreografky. Důležitý je dialog mezi nápady s využitím nových technologií. Mirka působí jako pedagog na Taneční katedře HAMU, část svých sil věnuje práci s dětmi. Spolupracovala na několika představení, podílela se na vzniku tanečních filmů. Je vedoucí osobností Eli a kol.

Odkazy tvorba: 
Webové stránky
Facebook
Vimeo
Youtube Mirka Eliášová
Youtube Eli a kol.

Biografie
Jan Stránský je pohybový umělec pracující v oborech tance a pohybového divadla. Absolvoval na Accademia Teatro Dimitri ve Švýcarsku a v současné době dokončuje magisterské studium Choreografie na univerzitách Codarts/Fontys v Holandsku. Je spoluzakladatelem Kočovné Společnosti Žebřiňák, která od roku 2008 přinášela divadlo do odlehlých českých vesnic a režisérem představení „Last Drop“. Spolu se svou sestrou Mariannou Stránskou založil v roce 2013 spolek STRANSKY ART COMPANY, pod kterým dnes realizují svá autorská představení a další projekty. 

Odkazy | tvorba: 
Trailer “Last Drop”
Stransky ART Company z.s. Vimeo

Biografie 
Jedná se o multidisciplinární ženský kolektiv složený z tanečnice Sony Ferienčíková (SK), vizuální umělkyně Márie Júdové (SK) a zvukové umělkyně a architektky Alexandry Timpau (RU), jehož cílem je stírat hranice tance prostřednictvím ambiciózní mezižánrové tvorby. Skupina pracuje na principu spolupráce a nehierarchických principů práce na pomezí tance, architektury a audiovizuálního zkoumání.

Odkazy | tvorba:  
Everywhen
Vimeo
Inbetween trailer
Production

Biografie 
Česko-francouzský kolektiv umělců generace Y zabývající se současným pohybovým a vizuálním uměním. tYhle tvoří v základním složení čtyři umělci, kteří sdílejí podobný pohled na současné umění, založený na nezbytnosti experimentovat a překračovat hranice. Herci a tanečníci Lukáš Karásek a Florent Golfier, scénografka a choreografka Marie Gourdain a světelná designérka Zuzana Režná se v posledních letech čím dál častěji vydávají za svými vlastními uměleckými cíli a rozvíjí svéráznou autorskou poetiku. 

Odkazy | tvorba:
Webové stránky
Vimeo

Chci zůstat v obraze

  Informace

  guests@tanecpraha.eu

  +420 222 721 531

  +420 603 843 593

  Festivalové centrum

  PONEC - divadlo pro tanec

  Husitská 899/24A

  130 00 Praha 3

  Webové stránky vznikly za finanční podpory EU prostřednitvim NextGeneration EU, Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky v rámci programu Kreativní vouchery