27. Česká taneční platforma
27.9. – 30.9. 2021

Česká taneční platforma se koná pravidelně každý rok v jarních měsících. Loňská 26. Česká taneční platforma proběhla pouze ve formátu online v listopadu 2020, a tak jsme na 27. ročníku festivalu uvedli naživo díla vybraná pro rok 2020 i 2021, opět v posunutém termínu z jara na podzim: 27. – 30. září 2021.

Extrémně nabitý program Platformy v roce 2021 byl velmi pestrý. Uvedeny byly inscenace již zaběhlých souborů či tvůrců na české scéně, ale také inscenace mladé generace. Festivalu se osobně zúčastnilo na 70 akreditovaných hostů hlavně ze zahraničí, kteří mnohdy využili možnosti prvního výjezdu za hranice svých domovských zemí. Toto číslo v současné složité době svědčí o zájmu o současnou českou scénu tanečního a pohybového divadla a o jejích nezpochybnitelných kvalitách, stejně jako o profesní kvalitě organizace Tanec Praha při udržování kontaktů a napojení na zahraniční obec současného tance a pohybového divadla. 

Díla vybírá Dramaturgická rada složená z expertů v daném oboru. V letech 2020 a 2021 pracovala Dramaturgická rada ve složení: Lucia Kašiarová, Jitka Pavlišová, Pierre Nadaud, Lucie Hayashi (pouze v r. 2020), Petra Dotlačilová (pouze v r. 2021), Nina Vangeli jako senior member a Yvona Kreuzmannová s Markétou Perroud dělící se o jeden hlas.

Pro roky 2020 a 2021 jsme také oslovili ke spolupráci na výběru inscenací studenty uměnovědných oborů, se kterými jsme diskutovali přihlášené inscenace. Mladí kritici měli možnost zhlédnout přihlášená díla částečně živě (2020) nebo na videu (2021) a hlasovat o dílech, která by podle nich neměla na platformě chybět. 

V roce 2020 vybrali tři díla – Jana Stárková, Lukas Blaha, Ondřej Menoušek: Lavabo, POCKETART/Sabina Bočková, Johana Pocková: Jáma lvová a Cécile Da Costa: Roselyne, ve shodě s díly vybranými i Dramaturgickou radou. V roce 2021 pak vybrali 4 díla, pouze 3 ve shodě s Dramaturgickou radou – POCKETART / Sabina Bočková, Johana Pocková, Inga Zotova Mikshina: Treatment of Remembering, Divadlo Continuo: Hic Sunt Dracones, T.I.T.S: Tumor: Karcinogenní romance. Dočasná Company z.s. s dílem Effugio volume 2 byla vybrána pouze mladými kritiky jako jejich priorita a byla tak také zařazena do programu platformy.

Tento formát spolupráce s mladými kritiky je součástí evropského projektu Be SpectACTive!, který nabízí nové cesty participace aktivních diváků.  

V roce 2021 jsme rozšířili doprovodný program o systematickou spolupráci s mladými kritiky pod vedením žurnalistů ze Springback Magazine (Sanjoy Roy a Oonagh Duckworth) a české kritičky Niny Vangeli, kteří se ve své práci zabývají reflexí tanečních a pohybových děl. Uspořádali jsme Review-writing workshop pro zájemce z ČR a SK, kteří v průběhu festivalu spolu s mentory diskutovali jednotlivá díla a napsali k nim krátké recenze, které byly následně překládány a umístěny na web platformy.

Festival se v roce 2021 konal na 8 pražských divadelních i nedivadelních scénách (PONEC – divadlo pro tanec, Studio ALTA, Venuše ve Švehlovce, Divadlo X10, SWIM, La Fabrika, DOX+, Palác Akropolis), kde jsme uvedli 14 inscenací 12 souborů či tvůrců ve 3 velmi nabitých dnech. 

Akreditovaní hosté a tvůrci se pak mohli potkávat i při dopoledním diskusním formátu Discussions & Brunch – Umění dialogu, během něhož se diskutovala díla uvedená předchozího dne. Diskuse se konaly celkem 3 x – 28. 9. v DOX+, 29.9. ve Studiu ALTA a 30.9. v PONCI. 

Ani tento rok nechybělo neformální setkání s tvůrci projektů Meet the Artists.

Vrcholem 27. České taneční platformy se stalo předávání ocenění České taneční platformy, o kterých rozhodla 9 ti-členná Mezinárodní jury, které zhlédla všechna vybraná díla platformy.

UDĚLENÁ OCENĚNÍ ČESKÉ TANEČNÍ PLATFORMY 2021

Hlavní ocenění ČTP: Mezinárodní porotou byla oceněna inscenace Treatment of Remembering / POCKETART- autorské trojice Sabina Bočková, Johana Pocková a Inga Zotova-Mikshina – devítičlenná mezinárodní jury ocenila smysl pro kompozici a úzkou spolupráci s tvůrci světelného designu, hudby a scénografie a návaznost na již slibný předchozí tvůrčí počin – Jámu lvovou. Zároveň si váží vědomého zájmu o aktuální otázky naší společnosti.

Ocenění ČTP pro vynikající uměleckou osobnost přiřkla jury Markétě Vacovské za výjimečný interpretační výkon i autorství. Za přínos, velmi osobní a zároveň univerzální a komunikativní přístup i za odvahu sdílet nesnadné téma a velmi silné propojení s hudebnicí Sárou Vondráškovou.Cena je udělovaná za podpory Českých center, které poskytnou oceněné osobnosti hrazený týdenní pobyt v jednom z evropských ČC dle výběru oceněného.

Cena diváků ČTP: 

POCKETART / Sabina Bočková, Johana Pocková a Inga Zotova-Mikshina: Treatment of Remembering 

Zvláštní ocenění Mezinárodní jury: 

Sára Vondrášková, Lukáš Palán, Jakub Štourač – za vynikající souhru těchto hudebníků s tvůrci a performery, za jejich přínos dílu a přítomnost na jevišti.

Manažer roku / Cena Jiřího Opěly

Za rok 2020:  Zuzana Bednarčiková za Švestkový Dvůr Malovice, výrazný přínos pro region i performing arts
Za rok 2021: Markéta Málková za rezidenční centrum  REZI.DANCE  v Komařicích, výrazný přínos pro region i tanec a nový cirkus.

DRAMATURGICKÁ RADA V LETECH 2020 A 2021

 • Petra Dotlačilová (2021) – zástupkyně šéfredaktora Tanečních aktualit, badatelka na taneční a divadelní katedře na Stockholmské univerzitě. Vyučuje též na katedře tance HAMU a Södertörn University, spolupracuje s Centre de musique baroque Versailles.
 • Lucie Hayashi ( 2020) – zakladatelka a redaktorka Tanečních aktualit, tajemnice Katedry tance HAMU.
 • Lucia Kašiarová (2020, 2021) – ředitelka neziskové organizace ALT@RT, zakladatelka kulturního centra Studio ALTA nově alokovaného do prostor Invalidovny a festivalu slovenského současného tance HYBAJ HO, umělkyně.
 • Yvona Kreuzmannová (2020, 2021) – zakladatelka a ředitelka Tance Praha, autorka záměru Domu tance, přednáší arts management na VŠE (v Dramaturgické radě sdílí společný hlas s Markétou Perroud).
 • Pierre Nadaud (2020, 2021) –  vedoucí Ateliéru fyzického divadla DIFA JAMU, filozof, klaun, tanečník, choreograf, režisér a pedagog.
 • Jitka Pavlišová (2020, 2021) – odborná asistentka na Katedře teorie a kritiky DAMU a Katedře filmových studií Univerzity Palackého v Olomouci, členka dramaturgického týmu tanečně-performativních programů festivalu Divadelní Flora.
 • Markéta Perroud (2020, 2021) – umělecká spoluředitelka Tance Praha, umělecká ředitelka divadla PONEC (v Dramaturgické radě sdílí společný hlas s Yvonou Kreuzmannovou).
 • Nina Vangeli (2020, 2021) – taneční publicistka, senior editor Taneční zóny, pedagožka Duncan Centre konzervatoře, senior jury member.

Kritéria výběru děl na festival Česká taneční platforma najdete zde.

MEZINÁRODNÍ POROTA

 • Roberto Casarotto (IT) – director of dance projects at Centro per la Scena Contemporanea di Bassano del Grappa (CSC) and Operaestate Festivale Veneto
 • Béatrice Horn (FR) – artistic consultant at Maison de la Danse and Dance Biennale in Lyon
 • Gintare Masteikaite (LT) – director of the Lithuanian Dance Information Centre
 • Samme Raeymaekers (NO) – artistic director of Dansens Hus Oslo
 • Anita van Dolen (NL) – artistic and executive director of Julidans, International Festival of Contemporary Dance in Amsterdam, dramaturg of the dance program for the International Theatre Amsterdam (ITA)
 • Markéta Perroud – artistic co-director of Tanec Praha, artistic director of the PONEC Theatre
 • Yvona Kreuzmannová – founder and director of Tanec Praha, creator of the Dancehouse project, lectures on arts management at the Prague University of Economics and Business 
 • Lucia Kašiarová – director of the non-profit organization ALT@RT, founder of the Studio ALTA cultural centre, artist
 • Pierre Nadaud – head of the Physical Theatre Studio DIFA JAMU, philosopher, clown, dancer, choreographer, director and educator

POROTA OCENĚNÍ MANAŽER ROKU / CENA JIŘÍHO OPĚLY

 • Jiří Opěla – iniciátor ceny, producent.
 • Lucia Kašiarová – držitelka ceny 2018, ředitelka neziskové organizace ALT@rt, zakladatelka Studia ALTA a umělkyně.
 • Jan Malík – držitel ceny 2017, tanečník, pedagog a producent.
Chci zůstat v obraze

  Informace

  guests@tanecpraha.eu

  +420 222 721 531

  +420 603 843 593

  Festivalové centrum

  PONEC - divadlo pro tanec

  Husitská 899/24A

  130 00 Praha 3

  Webové stránky vznikly za finanční podpory EU prostřednitvim NextGeneration EU, Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky v rámci programu Kreativní vouchery