Výběr inscenací pro program 29. ročníku České taneční platformy je na světě!

Na každé České taneční platformě (ČTP) se snažíme vytvořit unikátní poetickou mapu tanečního, performativního umění. Sledujeme, kam tuzemské tvůrce zavedla inspirace, zda sledují trendy nebo se proti nim vymezují, jak důsledně plní vytyčené cíle výzkumu či je v čase a prostoru mění. Jak mění prostor a čas. Jak mění prostor a časovost. 

Letos se spolu s přihlášenými díly snad ještě intenzivněji projevil mezinárodní networking, v rámci něhož se osobnosti současné taneční scény přirozeně pohybují a znamenitě jej využívají. Tato skutečnost poukazuje především na ojedinělé spektrum vzájemných spoluprací a koprodukcí ať již jednotlivců či souborů s různorodými uměleckými backgroundy, ale i osobními, často pohnutými životními zkušenostmi, které do své tvorby vkládají. Jsou to ostatně i zkušenosti nejaktuálnější, totiž současný válečný stav na Ukrajině vyvolaný ruskou agresí a expanzivní politikou, které k nám přivedly osobnosti tamní taneční a performativní scény.  Dvě vybrané inscenace, v níž je odraz této zkušenosti velmi citelný, uvádíme rovněž v rámci ČTP 2023 (Yana Reutova: Together Alone, a Cirk La Putyka: Boom vol.2).

Bylo jen minimum projektů, které bychom vybrali ve stoprocentní shodě. Ukazuje to na diverzitu přístupů k současnému tanci, ale dotýkáme se i otázky osobního vkusu, jíž se nevyhne žádná porota a bylo by bláhové si to nepřiznat. 

Jako jeden z diskutovaných trendů letošního ročníku se jeví zapojení textu, ať již reprodukovaného, nebo na scéně živě provedeného. Hledali jsme inscenace, které patří právě na ČTP a vybrali taková díla, v nichž cítíme potenciál zkoumání právě tance jako výrazového jevištního jazyka: inscenace, které důvěřují tělu a pohybu jako komunikačnímu kódu, posouvají jeho hranice a experimentují s nimi. Inscenace, které se otevírají směrem k publiku s důvěrou ve vzájemné porozumění, ale ne podbízejí se osvědčenými cestami.

Zaujaly nás právě inscenace tematizující samotné tělo v prostoru a jeho výrazové prostředky, přitom inscenace odvážně pracující s časovostí a diváckým napojením na kód (ME-SA: Adrienn Hód, Martina Hajdyla, Soňa Ferienčíková: Soft Spot,  tYhle / Marie Gourdain & Felix Baumann: Seismic, Eliška Brtnická a kol: Thin Skin, mimoOS / Barbora Janáková: TETSU), v nichž je kromě promyšlené dramaturgie výrazná i precizní interpretační složka a také péče o ostatní součásti jevištního díla (zejména světlo, prostor, scénografie). V nich se tanec stává samotným tématem, ale zároveň tematickým východiskem – pohyb je pak metaforou pro řadu dalších motivů, které není třeba explicitně “pojmenovávat” slovem. Zvláštní skupinu tvoří inscenace založené na participaci, ať už při přípravě projektu (Viktor Černický a kol: PRIMA), nebo při samotném uvádění (Jazmína Piktorová & Sabina Bočková: Mikrosvěty) – tyto projekty představují šťastný způsob, jak otevřít cestu k tanci i dětem nebo lidem, kteří s ním nemají velké divácké zkušenosti. Ceníme si řady projektů, které přihlásili tvůrci nejmladší generace, za všechny vybíráme projekt Anomalie spolku body22 v choreografii Evy Urbanové pro svoji “rozhodnutost”, jasný koncept a odvážně nastoupenou cestu.

V třídenním programu se pak neobjeví projekt Temporary Collective / Tereza Ondrová & Silvia Gribaudi: INSECTUM… in Prague pro časovou vytíženost jedné z vystupujících umělkyň: i to je aspekt, který ovlivňuje skladbu jakékoliv akce.

Vážíme si práce všech přihlášených umělců a umělkyň a uvědomujeme si svou zodpovědnost. ČTP je významný festival i proto, že znamená pro český tanec jednu z bran do světa. Vedle hlavního programu nabízíme i formát Artists Trips, v němž mají umělci možnost připravit “umělecké procházky” pro zahraniční hosty. Takový formát jsme nabídli těmto tvůrcům, kteří se se svými inscenacemi nedostali do hlavního programu: POCKETART, Martin Talaga, SPOLK, Ostružina. Všem ostatním přihlášeným pak otevíráme možnost zúčastnit se skupinových setkání se zahraničními promotéry a publikem v rámci Meet the Artists a samozřejmě Discussions & Brunch.

Výběr poroty každoročně přinese řadu zklamání a kritických výtek. I to je riziko, které musí porota podstoupit a ustát – stejně jako jsou kritickému zkoumání dnes a denně podrobováni umělci. Vybraná díla v tom nejlepším slova smyslu ukazují diverzitu a neohraničenost současného tance.

Ačkoliv se jedná o “českou” taneční platformu, naším cílem je představit “české” kulturní prostředí jako otevřené nejen formálním experimentům, výrazným individualitám nebo sehraným kolektivům, ale být také vřelým prostorem, kde převládají hodnoty jako tolerance, porozumění, nebo sounáležitost.  

Jménem Dramaturgické rady ČTP 2023

Martin Macháček, Jitka Pavlišová a Marta Ljubková

Dramaturgická rada pracovala ve složení:
Marta Ljubková, Martin Macháček, Markéta Málková, Jitka Pavlišová a o jeden hlas se dělily Yvona Kreuzmannová a Markéta Perroud. Zhlédla a diskutovala 34 přihlášených děl.

Chci zůstat v obraze

Informace

guests@tanecpraha.eu

+420 222 721 531

+420 603 843 593

Festivalové centrum

PONEC - divadlo pro tanec

Husitská 899/24A

130 00 Praha 3

Webové stránky vznikly za finanční podpory EU prostřednitvim NextGeneration EU, Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky v rámci programu Kreativní vouchery